Number of articles: 10

Bez spomienok a bez slov

„Choroba nie je trest, je to Božie pohladenie, aby sme sa k nemu priblížili,“ spomínal don Álvaro v roku 1987. Tento manželský pár sa v ťažkých chvíľach zveril donovi Álvarovi.

Vypočuté prosby

"Pani, váš manžel je zázrak, verte tomu"

Pred troma rokmi som sa zrazu ocitol v brutálnom boji medzi životom a smrťou, bez toho, aby som vedel prečo. Počas tohto dlhého boja som videl tvár smrti. Ale čo sa stalo? Poviem vám to vďaka blahoslavenému Álvarovi del Portillo.

Vypočuté prosby

Keď som skladal oblečenie

Priateľka mi dala modlitebnú kartičku dona Álvara, aby som prosil za svoju manželku. Bol to obrázok, ktorý mi bol akoby zoslaný z neba.

Vypočuté prosby

Blahoslavený don Álvaro – Orodovník za vyrovnanosť

Chcela by som vyrozprávať príbeh, ktorý sa mi stal v tomto „korona roku“, keď sme ešte boli v očakávaní nášho ďalšieho prírastku a ako mi Boh pomohol na príhovor blahoslaveného dona Álvara prekonať moje úzkosti a znova nadobudnúť vyrovnanosť.

Vypočuté prosby

Vypočutá prosba na narodeniny blahoslaveného Álvara

O 23:02 mi volal otec, celý skrúšený a s plačom, že môj synovec a jeho vnuk umiera. Mal fibrilácie a tep 280. V tej chvíli mi ale niečo napadlo. Povedal som otcovi: ,,Treba ho odporúčať donovi Álvarovi, veď má dnes narodeniny.“

Vypočuté prosby

Pravdivý príbeh chlapca, ktorý spadol do bazéna na blahorečenie.

V dňoch pred blahorečením Mons. Álvara del Portilla sa medzi pútnikmi rozširovala rýchlosťou svetla príhoda len jednoročného peruánskeho chlapca Francisca Villa Corta, ktorý práve prišiel do Madridu a bojoval medzi životom a smrťou po nešťastnom páde do bazéna.

Vypočuté prosby

Naďalej nám pomáha z neba

Niekoľko z mnohých milostí získaných na príhovor blahoslaveného Álvara del Portillo počas roka od jeho blahorečenia 27. septembra 2014.

Vypočuté prosby

Chlapec, ktorý sa uzdravil na príhovor Dona Álvara

Susana Wilson je matkou Joseho Igancia Ureta Wilson. Jej modlitby k biskupovi Álvarovi za uzdravenie syna uvádza aj Svätá Stolica v beatifikačnom procese Álvara del Portillo, keďže uzdravenie Joseho Ignacia bolo z medicínskeho hľadiska označené za nevysvetliteľné.

Vypočuté prosby

DEKRÉT O ZÁZRAKU NA PRÍHOVOR ÁLVARA DEL PORTILLO

Dôkazy potvrdzujú zázrak vykonaný Bohom na orodovanie ctihodného služobníka Božieho, Álvara del Portillo y Diez de Sollano, titulárneho biskupa Vity, Preláta Osobnej Prelatúry Svätého Kríža a Opus Dei

Vypočuté prosby

Vypočuté prosby

Vypočuté prosby na príhovor Álvara del Portilla

Vypočuté prosby