„Záujem o apoštolát.“

Ak nebudeš svojou modlitbou, svojou obetou a svojimi skutkami preukazovať svoj neustály záujem o apoštolát, bude to neklamným znakom, že nie si úplne šťastný a ešte musíš rásť vo vernosti. – Kto je šťastný a dobrý, usiluje sa dávať aj iným. (Vyhňa, 914)

Keď raz naozaj pošliapeš svoje ja a budeš žiť pre druhých, potom sa staneš schopným nástrojom v Božích rukách. – On povolal – a povoláva – svojich učeníkov a prikazuje im: ,,Ut eatis!“ – Choďte za všetkými ľuďmi! (Vyhňa, 915)

,,In modico fidelis!" – verný v maličkostiach... Tvojou prácou, dieťa moje, nie je len zachraňovať duše, ale ich aj každý deň posväcovať; tým, že dodáš každému okamihu, aj tým zdanlivo najobyčajnejším, záchvev večnosti. (Vyhňa, 917)

Tak, ako sa obrovské množstvo tovární zastaví a zostane stáť, keď vypadne elektrický prúd, tak aj apoštolát prestane byť plodným bez modlitby a umŕtvovania, ktoré pohýňajú Najsvätejšie Kristovo srdce. (Vyhňa, 919)

Chcem dostávať správy emailom

email