„Všetci sme bratia.“

Apoštol tiež napísal, že ,,potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.“ Tieto slová platia dnes rovnako ako včera: pred Pánom neexistujú nijaké rozdiely medzi národmi, rasami, triedami, stavmi… Každý jeden z nás sa znova narodil v Kristovi, aby sa stal novým stvorením, Božím dieťaťom: všetci sme bratia a ako bratia sa k sebe aj musíme správať.(Brázda,317)

Keď sa stretneme s hladom po pokoji, budeme musieť spolu so svätým Pavlom opakovať: Kristus je náš pokoj, pax nostra. Túžba po pravde nám má pripomínať, že Ježiš je cesta, pravda a život. A tých, ktorí sa usilujú o jednotu, musíme postaviť pred Krista, ktorý za nás prosí, aby sme boli consummati in unum, dokonale jedno. Hlad po spravodlivosti nás zasa musí priviesť k pôvodnému zdroju svornosti medzi ľuďmi: k tomu, že sme a cítime sa byť deťmi jedného Otca, teda bratmi.

Pokoj, pravda, jednota, spravodlivosť. Aké ťažké nám niekedy pripadá prekonávanie prekážok, ktoré narúšajú ľudské spolužitie! My kresťania sme však povolaní uskutočňovať tento veľký zázrak bratstva: „aby sme s pomocou Božej milosti dosiahli, že ľudia sa budú správať kresťansky, vzájomne si niesť bremená, žiť podľa prikázania lásky, ktoré je zväzkom dokonalosti a podstatou zákona.“(Ísť s Kristom, 157)


Chcem dostávať správy emailom

email