„Rozprával som sa s Ním?“

Možno sa zľakneš slova: rozjímanie. – Pripomína ti knihy v starej čiernej väzbe, šum vzdychov alebo modlitieb v opakujúcej sa monotónnosti… To však nie je rozjímanie. Rozjímať znamená uvažovať, rozjímať o tom, že Boh je tvojím Otcom a že ty si jeho dieťa, ktoré potrebuje pomoc; ďakovať mu za to, čo ti už dal, a za to, čo ti ešte dá. (Brázda, 661)

Otázka pri tvojom dennom spytovaní svedomia: nechal som uplynúť nejakú hodinu, v ktorej som sa neprihovoril môjmu Bohu Otcovi?... Rozprával som sa s Ním so synovskou láskou? – Dokážeš to! (Brázda, 657)

Jediný spôsob, ako spoznať Ježiša je: stýkať sa s ním! Vždy v Ňom nájdeš Otca, Priateľa, Radcu a Pomocníka vo všetkých ušľachtilých aktivitách svojho každodenného života… – A v takomto priateľstve sa zrodí Láska. (Brázda, 662)

,,Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva…” Prosba Kleofáša a jeho druha bola účinná. – Aká škoda, keby sme ani ty ani ja nedokázali ,,zadržať“ Ježiša, ktorý ide popri nás, aká bolesť, že ho neprosíme, aby zostal s nami! (Brázda, 671)

Chcem dostávať správy emailom

email