„Odpočívať neznamená nič nerobiť.“

Zdá sa mi, vravíš, že všetky hriechy čakajú na prvú záhaľčivú chvíľu. Už sama záhaľčivosť musí byť hriechom! Kto sa oddá práci pre Krista, nemá mať ani chvíľu voľnú, pretože odpočívať neznamená nič nerobiť, ale rozptýliť sa aktivitami, ktoré vyžadujú menej námahy. (Cesta, 357)

Musíš byť ako žeravé uhlíky, ktoré by priniesli oheň do všetkých končín. A tam, kde by bolo prostredie neschopné vznietiť sa, musíš zvýšiť jeho duchovnú teplotu. – Ak nie, mizerne strácaš čas a spôsobuješ, že ho strácajú aj tí, čo ťa obklopujú. (Brázda, 194)

«Všetko, čo nie je pre Boha, je ničím a ešte menej než ničím.» Už chápete, prečo človek stráca pokoj a vyrovnanosť, keď sa vzdiali od svojho cieľa a zabudne, že Boh ho stvoril na to, aby bol svätý? Usilujte sa teda nikdy nestratiť zo zreteľa tento nadprirodzený zmysel, dokonca ani pri zábave či odpočinku, ktoré sú v živote každého človeka dôležité rovnako, ako jeho práca. (Boží priatelia, 10)

Chcem dostávať správy emailom

email