„Nik nemôže dať to, čo nemá.“

Buď presvedčený: tvoj apoštolát spočíva v šírení dobra, svetla, nadšenia, veľkodušnosti, ducha obety, vytrvalosti v práci, hĺbky štúdia, šírky odovzdanosti, orientácie v súčasnom dianí, absolútnej a radostnej poslušnosti Cirkvi, dokonalej lásky… – Nik nemôže dať to, čo nemá. (Brázda, 927)

Nezabúdaj: o čo viac sme my presvedčení, o to lepšie potom presvedčíme iných. (Brázda, 929)

,,Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ A na konci svojho účinkovania na zemi rozkázal Pán: »euntes docete« – choďte a učte. Chce, aby jeho svetlo svietilo v skutkoch a v slovách jeho učeníkov; aj v tvojich. (Brázda, 930)

Že idea katolicizmu je stará, a preto neprijateľná?... – Slnko je staršie a nestratilo svoje svetlo; ešte staršia je voda, a predsa uháša smäd a osviežuje. (Brázda, 937)

Niektorí ľudia nevedia nič o Bohu…, lebo ešte nikto s nimi o Ňom nehovoril zrozumiteľným spôsobom. (Brázda, 941)

Kiež by sa ti stalo zvykom denne sa starať o druhých s takou odovzdanosťou, že zabudneš, že existuješ! (Brázda, 947)


Chcem dostávať správy emailom

email