„Naozaj chceš byť svätý?“

Naozaj chceš byť svätý? – Vykonávaj malé povinnosti každého okamihu: rob, čo máš a sústreď sa na to, čo robíš. (Cesta, 815)

Máš povinnosť posväcovať sám seba. Áno, ty tiež. Kto si myslí, že táto úloha je len pre kňazov a rehoľníkov? Pán povedal všetkým bez rozdielu: »Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.« (Cesta, 291)

Napraviť sa. Každý deň trochu. To je tvoja stála úloha, keď sa skutočne chceš stať svätým. (Cesta, 290)

Byť verný Bohu vyžaduje boj. Boj telo na telo, muža proti mužovi – starý človek proti Božiemu človeku –, kúsok po kúsku, nevzdávať sa. (Brázda, 126)

Dnes nestačí, aby ženy a muži boli dobrí. – Okrem toho, nie je dostatočne dobrý ten, čo sa považuje za takmer… dobrého: treba byť ,,revolucionárom.“ Proti požívačnosti, proti pohanskému a materialistickému bremenu, ktoré nám núkajú, Kristus si vyžaduje nekonformistov, rebelov Lásky! (Brázda, 128)

Keď nejde o vybudovanie veľmi veľkého diela, skutočne Božieho diela – svätosti – nestojí za to sa odovzdať. A preto Cirkev pri kanonizovaní svätých prehlasuje hrdinskosť ich života. (Brázda, 611)