„Mária kráľovná apoštolov.“

Aké mimoriadne ponaučenie je v každej jednej stati Nového zákona! – Potom, čo im Učiteľ prv, než zasadol po pravici Boha Otca, povedal: ,,choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému stvoreniu“, učeníci zostali pokojní. No stále majú pochybnosti: nevedia, čo robiť, a tak sa zídu s Máriou, Kráľovnou apoštolov, aby sa zmenili na horlivých hlásateľov Pravdy, ktorá zachráni svet. (Brázda, 232)

Ak sa s pokorou zamyslíme nad svojím životom, jasne uvidíme, že Pán nám okrem milosti viery dal aj isté nadanie a určité dobré vlastnosti. Nikto z nás nie je nikoho kópiou: Náš Otec nás stvoril po jednom a medzi svoje deti rozdelil množstvo rozličných dobier. Toto nadanie a kvality máme dať do služieb všetkým a Božie dary použiť ako nástroje, ktoré pomôžu ostatným nájsť Krista.

(...)Úlohou Božích detí je pomáhať, aby sa všetci slobodne dostali do Božej siete, aby sa milovali. Ak sme kresťania, mali by sme sa stať takými rybármi, ako opisuje prorok Jeremiáš v podobenstve, ktoré niekoľkokrát použil i Ježiš Kristus: ,,Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí,“ vraví Petrovi a Ondrejovi. ( Boží priatelia, 258-259)

Chcem dostávať správy emailom

email