„Povinnosť dávať príklad.“

Potrebuješ vnútorný život a formáciu vo viere. Buď na seba náročný! Ty, kresťanský muž a kresťanská žena, musíš byť soľou zeme a svetlom sveta, pretože máš povinnosť dávať príklad so svätou bezostyšnosťou. – Musí ťa poháňať Kristova láska a od okamihu, ako si povedal, že ho budeš nasledovať, si uvedomuješ, že si druhým Kristom. A tak, ako sa soľ neoddeľuje od jedla, ktorému dáva chuť, sa ani ty neoddelíš od svojich blížnych. – Pros Pána, aby si bol vždy tým dobrým korením v živote ostatných.(Vyhňa,450)

Všimnite si, že Pán nás po ľudskej i nadprirodzenej stránke túži viesť obrovskými krokmi, ktoré smerujú k radostnému odriekaniu, k šťastiu aj napriek bolesti, k zabudnutiu na seba. ,,Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba.“ Rada, ktorú sme počuli všetci. Rozhodnime sa teda skutočne ju nasledovať, aby si Pán mohol nami poslúžiť a aby sme – na všetkých križovatkách sveta, kdekoľvek už sa nachádzame, pohrúžení do Boha – boli soľou, kvasom a svetlom. Ponorený v Bohu, budeš osvecovať, dodávať chuť, rozmnožovať, prekvasovať.

No nezabudni, že to svetlo sme nestvorili my; len ho odrážame. Nie sme to my, kto zachraňuje duše, vedúc ich ku konaniu dobra: my sme len relatívne vhodnými nástrojmi na uskutočňovanie Božích vykupiteľských plánov. Ak by sme si niekedy pomysleli, že dobro, ktoré konáme, je naším dielom, vrátila by sa pýcha, a dokonca ešte rafinovanejšia; soľ by stratila svoju chuť, kvas by sa skazil a svetlo by sa premenilo na temnotu. (Boží priatelia, 250)