„Kríž, svätý kríž, je ťažký.“

Posväcovanie vlastnej práce nie je nijaká chiméra, ale poslanie každého kresťana…: tvoje aj moje. – Istý sústružník svoj objav vyjadril takto: ,,Môžem sa zblázniť od radosti z istoty, že svojou prácou na sústruhu a spevom – mohutným spevom vo vnútri aj navonok – sa môžem stať svätým…: aký dobrý je náš Boh!“ ( Brázda, 517)

Kríž, svätý kríž, je ťažký. – Na jednej strane sú to moje hriechy. Na strane druhej je to smutná skutočnosť utrpenia našej Matky Cirkvi; ľahostajnosť toľkých katolíkov, čo ,,chcú, ale vlastne nechcú“; oddelenie od tých, ktorých milujeme, z rôznych motívov; choroby a utrpenie, vlastné i cudzie... – Kríž, svätý kríž, je ťažký. ,,Fiat, adimpleatur...!“ Nech sa stane, nech sa splní, nech je pochválená a naveky zvelebená nadovšetko spravodlivá a najláskavejšia Božia vôľa vo všetkom! Amen. Amen. (Vyhňa, 769)

Kríž nie je trápením, ani nepríjemnosťou, ani trpkosťou... Je svätým drevom, na ktorom víťazí Ježiš Kristus..., a na ktorom víťazíme i my, keď s radosťou a veľkoryso prijímame to, čo nám posiela. (Vyhňa, 788)

Nie si sám. Ani ty a ani ja sa nesmieme cítiť osamotení. O čo menej, keď ideme k Ježišovi cez Máriu, lebo ona je Matka, ktorá nás nikdy neopustí. (Vyhňa, 249)


Chcem dostávať správy emailom

email