„Koľko obchodníkov sa už od čias prvých kresťanov stalo svätými?“

Hovoríš mi, že ti veľmi pomáha táto myšlienka: koľko obchodníkov sa už od čias prvých kresťanov stalo svätými? A chceš dokázať, že je to možné i dnes… – Pán ťa neopustí v tomto úsilí. (Brázda, 490)

Jediným cieľom Opus Dei preto vždy bolo prispievať k tomu, aby uprostred sveta, uprostred svetských skutočností a záujmov, boli muži a ženy všetkých rás a spoločenských postavení, ktorí sa budú snažiť milovať a slúžiť Bohu a ostatným ľuďom práve v každodennej práci a jej prostredníctvom.

Ak chceme hľadať nejaké porovnanie, Opus Dei sa dá najľahšie pochopiť spomienkou na život prvých kresťanov. Hlboko prežívali svoje kresťanské povolanie; vážne usilovali o dokonalosť, ku ktorej boli povolaní jednoduchou a vznešenou skutočnosťou, totiž krstom. Navonok sa neodlišovali od ostatných spoluobčanov. Členovia Opus Dei sú obyčajní ľudia; vykonávajú svoju bežnú prácu; žijú uprostred sveta ako tí, kto sú: kresťanskí občania, ktorí chcú náležite odpovedať na požiadavky svojej viery. (Rozhovory 10, 24)

Chcem dostávať správy emailom

email