„Intenzívna oddanosť našej Matke.“

Vzývaj Najsvätejšiu Pannu, ustavične ju pros, aby sa vždy prejavila ako tvoja Matka: ,,Monstra te esse Matrem!" Nech ti s pomocou milosti svojho Syna osvieti rozum dobrou náukou, naplní srdce láskou a čistotou, aby si kráčal až k Bohu a priviedol mu mnoho duší. (Vyhňa, 986)

Uctievaj veľmi Našu Matku. Ona vie, ako jemne oplatiť dary, ktoré jej dávame. Okrem toho, keď sa budeš každý deň modliť, v duchu viery a lásky, Posvätný ruženec, Panna Mária sa postará o to, aby si sa dostal veľmi ďaleko na ceste jej Syna.

Ako by sme mohli obstáť v každodennom boji bez pomoci Našej Matky? – Hľadáš ju vytrvale? (Brázda, 691-692)

Miluj našu Paniu a ona ti vyprosí hojnú milosť, aby si zvíťazil v každodennom zápase. – A diabol nezíska nič tými zlými náklonnosťami, ktoré chce v tebe neustále podnecovať a rozvirovať, a tak pohltiť vo svojej vonnej hnilobe veľké ideály a povznášajúce príkazy, ktoré ti sám Kristus vložil do srdca. – »Serviam!« Budem slúžiť!(Cesta, 493)

K Ježišovi vždy ideme a vraciame sa k nemu cez Máriu. (Cesta, 495)