„Hovor jej všetko, čo sa ti prihodilo, cti si ju.“

Uctievaj veľmi Našu Matku. Ona vie, ako jemne oplatiť dary, ktoré jej dávame. Okrem toho, keď sa budeš každý deň modliť, v duchu viery a lásky, Posvätný ruženec, Panna Mária sa postará o to, aby si sa dostal veľmi ďaleko na ceste jej Syna. (Brázda, 691)

Akým tempom by v nás rástli nadprirodzené cnosti, keby sme sa skutočne dokázali obracať na našu Matku Máriu! Len jej počas dňa smelo, srdcom i bez slov opakujme krátke strelné modlitby. Kresťanská zbožnosť zozbierala mnoho takých vrúcnych chvál, v Litániách sprevádzajúcich Svätý ruženec. No každý môže podľa ľubovôle pridať ďalšie a vravieť Márii to, čo by sme sa z inak posvätného rešpektu, ktorý ona dobre chápe a schvaľuje, neodvážili vysloviť nahlas.

Nakoniec ti poradím, aby si si vytvoril svoju osobnú skúsenosť s Máriinou materinskou láskou, pokiaľ si tak ešte neurobil. Nestačí iba vedieť, že je Matkou, je treba tak o nej uvažovať i hovoriť. Ona je tvojou Matkou a ty si jej dieťaťom – a miluje ťa tak, akoby si bol na svete jej jediným. Podľa toho sa k nej aj správaj: hovor jej všetko, čo sa ti prihodilo, cti si ju, maj ju rád. Nikto to za teba neurobí tak dobre ako ty sám. (Boží priatelia, 93)

Chcem dostávať správy emailom

email