„Hľadať Krista, nájsť Krista, stýkať sa s Kristom, milovať Krista.“

Vnútorný život silnie v každodennom boji v normách zbožnosti, ktoré máš plniť – ba čo viac: ktoré máš žiť! s láskou, pretože naša cesta Božích detí je z Lásky. (Vyhňa, 83)

V tomto úsilí o identifikovanie sa s Kristom rozlišujeme ako keby štyri stupne: hľadať Krista, nájsť Krista, stýkať sa s Kristom, milovať Krista. Zrejme ste už pochopili, že sa nachádzate ešte len v prvej etape. Hľadajte ho túžobne, hľadajte ho v sebe zo všetkých síl. Keď to budete robiť naozaj usilovne, odvažujem sa vám zaručiť, že ste ho už vlastne našli, že ste ho začali spoznávať a milovať, a začali tak spoločnú konverzáciu v nebi.

Snaž sa vytrvalo dodržiavať určitý životný plán: niekoľko minút rozjímavej modlitby, účasť na Svätej omši - ak môžeš, denne - a časté Sväté prijímanie. Pravidelne prichádzať ku Sviatosti zmierenia, hoci ťa tvoje svedomie neobviňuje zo smrteľného hriechu; návšteva Ježiša vo Svätostánku; modlitba a rozjímanie nad tajomstvami Svätého ruženca a mnoho iných úžasných spôsobov, ktoré poznáš, alebo ktoré sa môžeš naučiť.

Taktiež nezabúdaj, že dôležité nie je vykonávať veľa vecí, a veľkoryso sa obmedz na tie, ktoré môžeš splniť každý deň, či už sa ti chce alebo nie. A takmer bez toho, že by si si to uvedomoval, ťa tento spôsob života privedie ku kontemplatívnej modlitbe. Zo srdca ti bude tryskať stále viac úkonov lásky, strelných modlitieb, úkonov vďaky a zadosťučinenia, duchovných svätých prijímaní. A to všetko pri plnení tvojich povinností: pri telefonovaní, pri nastupovaní do dopravného prostriedku, pri zatváraní alebo otváraní dverí, keď pôjdeš okolo kostola, pri začínaní nejakej novej práce, počas jej vykonávania a po jej skončení – o všetkom budeš rozprávať svojmu Bohu Otcovi. (Boží priatelia, 300, 149)


Chcem dostávať správy emailom

email