„... hlad a smäd po Ňom a jeho učení.“

Pravý apoštolát a plodné diela nemôžu existovať bez vnútorného života a formácie: bez nich je každá práca ťažká a dokonca fiktívna. – Preto je zodpovednosť Božích detí taká veľká! Mali by sme mať hlad a smäd po Ňom a jeho učení. (Vyhňa, 892)

Niektorí kresťania občas konajú tak, že neprisudzujú prikázaniu lásky najvyššiu hodnotu, akú má. Kristus, obkolesený svojimi, vo svojej nádhernej poslednej reči odovzdal tento odkaz: ,,Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem" – Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. – Navyše zdôraznil: ,,In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis" – Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci. – Kiež by sme sa rozhodli žiť tak, ako on chce! (Vyhňa, 889)

Ak nám chýba zbožnosť – puto, ktoré nás pevne spája s Bohom a skrze neho aj s ostatnými, pretože v nich vidíme Krista – nevyhnutne vzniká nesvornosť a úplná strata kresťanského ducha.(Vyhňa, 890)

Z celého srdca ďakuj Pánovi za obdivuhodné a zároveň strašné sily rozumu a vôle, s ktorými ťa chcel stvoriť. Obdivuhodné, pretože ťa pripodobňujú Jemu a strašné, pretože sú ľudia, ktorí sa vzoprú svojmu Stvoriteľovi. – Ja, ako dôsledok vďaky Božích detí, nášmu Otcovi teraz i vždy hovorím: ,,Serviam!“ – Budem ti slúžiť! (Vyhňa, 891)

Chcem dostávať správy emailom

email