„Deň Pánovho víťazstva.“

Deň Pánovho víťazstva, jeho Zmŕtvychvstania je definitívny. Kde sú vojaci, ktorých tam postavili mocnári? Kde sú pečate, ktorými zapečatili hrob? Kde sú tí, čo odsúdili Učiteľa? Kde sú tí, ktorí ukrižovali Ježiša?... Pán zvíťazil a všetci títo úbožiaci sa ďaleko rozutekali. – Naplň sa nádejou: Ježiš Kristus vždy vyhráva. (Vyhňa, 660)

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, Jakubova matka, i Salome nakúpili voňavé oleje na pomazanie mŕtveho Ježišovho tela. - V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu. Vchádzajúc ostávajú ohromené úžasom, lebo nenašli telo Pánovo. Mládenec zaodiaty do bieleho rúcha im hovorí: Nebojte sa, hľadáte Ježiša z Nazareta: "Non est hic, surrexit enim sicut dixit" - Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.

Vstal z mŕtvych! -Ježiš vstal z mŕtvych. Niet ho viac v hrobe. -Život zvíťazil nad smrťou. Zjavil sa svojej Presvätej Matke. -Zjavil sa Márii Magdaléne, zbláznenej láskou. -A Petrovi a ostatným apoštolom. -Zjavil sa tebe a mne, ktorí sme jeho učeníci, a sme ešte zbláznenejší ako Magdaléna. Čo všetko sme mu povedali!

Že už nikdy viac nezomrieme hriechom, že si želáme, aby naše duchovné zmŕtvychvstanie trvalo naveky. -A prv, ako skončíme desiatok, bozkáš rany na jeho nohách... a ja, ešte opovážlivejší -lebo som väčšmi dieťaťom-, pritlačil som pery na jeho otvorený bok.

(Svätý Ruženec, Slávnostné tajomstvá, 1)