„Boh ťa nevytrháva z tvojho prostredia.“

Boh ťa nevytrháva z tvojho prostredia, nechce, aby si opustil svet, ani tvoj stav, ani tvoje šľachetné ľudské ambície, ani tvoju profesionálnu prácu... naopak, tam ťa chce mať svätým! (Vyhňa, 362)

Verte, že profesionálna práca je základnou a neoddeliteľnou súčasťou nášho kresťanského života. Pán vás chce mať svätých tam, kde ste, v povolaní, ktoré ste si už z akýchkoľvek dôvodov zvolili - všetky považujem za dobré a ušľachtilé, pokiaľ len nie sú v rozpore s Božím zákonom - a všetky považujem za schopné byť pozdvihnuté do nadprirodzenej roviny, a teda pripojené do prúdu lásky, ktorá charakterizuje život každého Božieho syna.(...)

Mali by sme sa vyhnúť chybe myslieť si, že apoštolát sa obmedzuje iba na svedectvo niekoľkých zbožných praktík. Ty a ja sme kresťania, no zároveň, bez medzery v spojitosti, občania a pracujúci ľudia s jasne stanovenými povinnosťami, ktoré si musíme príkladne plniť, ak sa naozaj chceme posväcovať. Sám Ježiš Kristus na nás nalieha: ,,Vy ste svetlo sveta.“ (Boží priatelia, 59-61)

Chcem dostávať správy emailom

email