Number of articles: 56

44. Kto bol svätý Pavol? Ako odovzdával Ježišovo učenie?

Štyridsiataštvrtá z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

43. Čo je podstatou kresťanského posolstva?

Štyridsiatatretia z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

42. Kto bol Jozef z Arimatey?

Štyridsiatadruhá z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

41. Mohlo byť Ježišovo telo ukradnuté?

Štyridsiataprvá z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

40. Ako sa vysvetľuje Ježišovo vzkriesenie?

Štyridsiata z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

39. Aká bola Ježišova smrť?

Tridsiatadeviata z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

38. Čo bol Sanhedrin?

Tridsiataôsma z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

37. Kto bol Kajfáš?

Tridsiatasiedma z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

36. Prečo odsúdili Ježiša na smrť?

Tridsiatašiesta z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

35. Čo sa stalo pri poslednej večeri?

Tridsiatapiata z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus