Number of articles: 56

54. O čom je Judášovo evanjelium?

Päťdesiataštvrtá z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

53. Čo priniesol Nicejský koncil?

Päťdesiatatretia z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

52. Čo bol Milánsky edikt?

Päťdesiatadruhá z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

51. Kto bol Konštantín?

Päťdesiataprvá z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

50. Aké mal Ježiš politické postoje?

Päťdesiata z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

49. Kto bol Poncius Pilát?

Štyridsiatadeviata z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

48. Čo je svätý grál a čo má spoločné so svätým kalichom?

Štyridsiataôsma z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

47. Naozaj chcel Ježiš založiť Cirkev?

Štyridsiatasiedma z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

46. Ako sa vysvetľujú Ježišove zázraky?

Štyridsiatašiesta z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

45. Čo hovorí Filipovo evanjelium?

Štyridsiatapiata z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus