Vianočný pozdrav od Preláta

Mons. Fernando Ocáriz napísal krátky Vianočný pozdrav pre veriacich Opus Dei a prialteľov

home

Moje drahé deti: nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a synov!

Týmito riadkami Vám chcem popriať požehnané sviatky Vianoc. Pred rokom a niekoľkými dňami nás Don Javier opustil a odišiel do neba. Aj naďalej spomínajme na neho s láskou a vďačnosťou, neprestajne udržujúc v mysliach jeho poslednú modlitbu za vernosť všetkých.

Pozývam Vás znovu pouvažovať nad týmito slovami nášho Otca: „Zahľaďme sa na Dieťa v jasliach, na našu lásku, v kolíske. Mali by sme sa naňho pozerať uvedomujúc si, že stojíme pred tajomstvom. Toto tajomstvo je nevyhnutné prijať vierou a skrze vieru aj prehlbovať jeho obsah“ (Ísť s Kristom, 13)

Tajomstvo dieťatka, ktoré je Bohom ! Nech Ježiš rozmnoží našu vieru tak, že v Ňom môžeme uvidieť Boha; tak, že sa cez túto vieru môžeme prehĺbiť v našej kontemplácii pravdy, že „Boh je láska“ (1 Jn 4:8) a že on sa stáva Dieťaťom pre nás a kvôli nám.

S veľkou radosťou oznámenou Anjelmi, tak ako pastieri, nájdeme Ježiša s Máriou a Jozefom (pozri Lk 2:16).

Váš Otec Vám žehná so všetkou svojou láskou.

Fernando

Rím, 18. december 2017

(Video má k dispozícií titulky po anglicky, poľsky, francúzsky a taliansky)