Vianočný pozdrav od preláta Opus Dei

Správa od Mons. Fernanda Ocáriza pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána.

Opus Dei - Vianočný pozdrav od preláta Opus Dei

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Blíži sa noc, počas ktorej oslavujeme narodenie dieťaťa Ježiša. V týchto dňoch sa vonkajšia atmosféra pripája k našej vnútornej radosti. Znamenie, podľa ktorého mali betlehemskí pastieri spoznať Mesiáša, bolo, že nájdu „dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2,12). Práve tam ich očakával Boží Syn.

Priblížme sa k jednoduchosti a k tichu Betlehema. Sústredenosťou srdca sa ponorme do ticha, ktoré náš Otec nazýval „vrátnikom vnútorného života“ (Cesta, 281). S Máriinou a Jozefovou pomocou nájdu v tichu Betlehema v novom svetle svoje miesto aj naše radosti, naše túžby i naše bolesti.

Z celého srdca vás žehnám a prajem vám radostné a požehnané Vianoce!

Váš Otec

Rím, 16. decembra 2019