Urob zo svojho života úplné sebadarovanie

3. septembra v španielskej svätyni Torreciudad, udelil arcibiskup Tarragony, Jaume Pujol, kňazskú vysviacku dvom veriacim Opus Dei.

Dvaja noví kňazi, pridružení členovia prelatúry, sú otec Ginés, ktorý má 59 rokov a pochádza z Murcie, kde vyučoval tridsať rokov na tamojšej strednej škole, a otec Arturo, ktorý dlhší čas pracoval v banke. Narodil sa v španielskej Guadalajare, pred 42 rokmi.

V radostnej rodinnej atmosfére sprevádzal nových kňazov prelát Opus Dei, Monsignor Fernando Ocáriz, ako aj mnohí rodinní príslušníci, priatelia a kolegovia.

Vo svojej homílii ich arcibiskup Pujol požiadal, aby boli ,,služobníkmi ľudí vo svojom okolí“, a aby boli ,,otvorení voči potrebám každého človeka, aby boli verní veľkému daru kňazstva.“ Vyzval ich, aby ,,zo svojho života urobili úplné sebadarovanie,“ pričom citoval slová sv. Josemaríu, ktorý pri istej príležitosti pripomenul skupine nových kňazov, že sú vysvätení, ,,aby slúžili, a nie rozkazovali, alebo vyčnievali, ale aby sa odovzdali v neprerušenom božskom tichu, v službe všetkým dušiam.“

Odvolávajúc sa na slová pápeža Františka, arcibiskup Pujol vyzval prítomných, aby sa modlili za väčší počet kňazských povolaní a za ich vernosť, lebo ,,Cirkev cíti hlbokú potrebu kňazov.“ Zdôraznil tiež, že ,,existuje naliehavá potreba, aby mnohí laici veľkodušne otvorili svoje srdcia voči svojmu konkrétnemu povolaniu k svätosti.“

Otec Ginés sa vyjadril, že jedným z faktorov pri jeho rozhodovaní sa pre kňazstvo, ,,bol nedostatok kňazov v súčasnosti, ako aj veľké množstvo dobra, ktoré môže kňaz urobiť.“ ,,Chcem byť viditeľný a blízky ľuďom, a prosím nášho Pána o dar jazykov, aby som mohol osloviť srdcia a mysle všetkých ľudí, s ktorými prídem do styku.“

Rodinní príslušníci dvoch nových kňazov prejavili radosť a vďačnosť za ich svätenie. Pedro, jeden z Ginésových bratov, povedal, že to je jeden nádherný deň pre ich rodinu a modlí sa, aby jeho brat bol veľmi pokorný a tak aj veľmi účinný. Isabel, jedna z Ginésových sesterníc, prítomných na slávnosti, povedala, že ,,sa modlí, aby pokračoval v šírení radosti a šťastia medzi ľuďmi vo svojom okolí.“

Arturovi rodičia povedali, že ,,nedokážu ani vyjadriť svoju radosť z takého veľkého daru, keď budú mať zo syna kňaza.“ Arturov synovec Nicolas dodal, že ,,strýkova priateľská a otvorená osobnosť a láska k športu mu budú veľmi pomáhať v jeho novej práci.“

Jedným z koncelebrantov bol generálny vikár Guadalajary, Augustin Bujeda. Keď videl tú radosť v očiach všetkých prítomných, povedal, že ,,je to nový dych Ducha Svätého, impulz svetla a svätosti, napĺňajúci všetkých s novou túžbou po svätosti, úsilím byť stále lepším vo vlastnom povolaní.