Number of articles: 2

Príprava na slúženie inak

Dňa 3. Marca 2018 budú traja veriaci z Opus Dei vysvätení za diakonov, biskupom Klausom Küngom, z diecézy St. Pölten, v Rakúsku. Obrad sa bude konať v kostole sv. Josemaríu v Ríme, o 10:30. Biskup Klaus Küng udelí diakonát trom veriacim z Opus Dei túto sobotu, 3. marca, v Ríme. Na rozdiel od kňazských vysviacok, tento obrad nebude vysielaný cez internet.

O Opus Dei

Urob zo svojho života úplné sebadarovanie

3. septembra v španielskej svätyni Torreciudad, udelil arcibiskup Tarragony, Jaume Pujol, kňazskú vysviacku dvom veriacim Opus Dei.

O Opus Dei