Prelát Opus Dei cestoval do Švédska

„Modlitba je najsilnejšia zbraň, ktorú máme na vybudovanie Cirkvi”, povedal Mons. Fernando Ocáriz počas jeho štvordňovej pastoračnej návštevy v Štokholme, kde pozdravil Kardinála Arboreliusa a stretol sa s veriacimi a priateľmi prelatúri.

Štvrtok, 12 Apríl 2018

Mons. Fernando Ocáriz začal svoj štvordenný pastoračný výlet do Švédska. Na letisku sa stretol s Mons. Andres Bernar, miestnym vikárom Opus Dei vo Švédsku. Najprv, navštívili Lärkstadenskú študentskú rezidenciu, kde ho uvítalo množstvo ľudí.

Po večeri, prelát strávil čas rozprávaním sa s vedúcimi centra, ktorý mu povedali o úsilí o šírení viery okolo nich.

Piatok, 13 Apríl 2018

Prelát celebroval omšu v Trädlärkane, centre Opus Dei v Štokholme. Neskôr, navštívil Kardinála Anders Arboreliusv jeho rezidencii v Södemalme. Arcibiskup Arborelius je prvý Švédsky kardinál v histórii Cirkvi.

Po jeho návšteve, Mons. Ocáriz išiel do Åbrinkého Fóra, kde sa stretol s ďalšími členmi prelatúri a ich priateľmi zo Škandinávie.

Sobota, 14 Apríl 2018

Ráno, prelát celebroval svätú Omšu a kázal krátku homíliu pre veriacich z Opus Dei. „Apoštoli boli sami na jazere, bez Ježiša. Každý z nás sa môže tiež ocitnúť v temnote, keď narazí na ťažkosti v živote. Môžeme si myslieť, že nás Ježiš opustil, ale on je vždy s nami.“

Neskôr sa stretol s rodinami v Lärkstaden, v študentskej rezidencii. Rozhovory sa týkali nádejí, ťažkostía snov mnohých ľudí, ktorý prijímajú duchovnú formáciu Opus Dei. Medzi inými vecami, prelát hovoril o priateľstve ako o prirodzenej ceste šírenia evanjelia.

Po obede sa Mons. Fernando Ocáriz stretol s 200 ľuďmi z rôznych švédskych, nórskych a dánskych miest. „Môžeme byť vždy radostný“, povedal, „napriek nepokojom a utrpeniu, ktorým čelíme, pretože základ nášho šťastia je Kristus“. Nikdy nemôžme pochopiť utrpenie, ale môžeme vždy milovať. Vždy, keď sa pozrieme na kríž, pochopíme, ako nás Kristus miluje.“

Ďalšie témy o ktorých sa prelát zmienil boli vnútorná sloboda, vernosť, bratská láska, cnosť cudnosti a šírenie viery.

Nedeľa, 15 Apríl 2018

„V dnešnom čítaní vidíme zjednotených apoštolov v modlitbe. Tak nás Boh má vidieť: zjednotený v neustálej modlitbe za nástupcu svätého Petra, pápeža, a nástupcov apoštolov, biskupov. Modlitba je najsilnejšia zbraň, ktorú máme na vybudovanie Cirkvi“, povedal Prelát počas homílie v Lärkstaden, študentskej rezidencii v Štokholme.

Do obeda, prelát navštívil Katarínu Kyrku,svätyňu našej Pani situovanú v centre hlavného mesta. Po strávení nejakého času v modlitbe, Monsignor Ocáriz zapálil vigilnú sviečku a pomodlil sa Salve Regina s ostatnými prítomnými pred obrazom patróna Švédska.

Neskôr, navštívil chorú osobu v Branbergene a povzbudil ju, aby využila nadprirodzený účinok, ktorý má utrpenie a ponúkla ho Bohu.

Po obede sa vrátil do Ríma z Arlandskeho letiska. V poslednej správe povzbudil všetkých ľudí v práci a ich priateľov vo Švédsku, aby žili „v radostnej nádeji“, ako to povedal svätý Pavol prvým Kresťanom.