Správa od preláta (august 2021)

Prelát Opus Dei nás prosí o modlitby pri príležitosti 50. výročia jeho kňazskej vysviacky.

Opus Dei - Správa od preláta (august 2021)

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

15. augusta, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, uplynie presne 50 rokov od mojej kňazskej vysviacky. Každý deň je síce vhodný na to, aby sme sa k Pánovi obracali s modlitbou, ktorú sme sa naučili od dona Álvara - ďakujem, odpusť, pomôž mi-, no sú momenty, ako napríklad toto výročie, kedy tieto slová získavajú špeciálny význam a znejú v duši intenzívnejšie.

Sprevádzajte ma, prosím, Vašimi modlitbami pri mojich vzdávaniach vďaky a prosbách o odpustenie a pomoc. Rozšírte túto Vašu modlitbu aj na ďalších 28 numerárov, ktorí boli v ten deň tiež vysvätení za kňazov (šesť z nich už odišlo do neba), ako aj za všetkých kňazov v Cirkvi.

Náš Otec všetkým tým, čo mali toho 15. augusta 1971 prijať sviatosť kňazstva, napísal list, v ktorom nám okrem iného hovoril: „Budete vysvätení, synovia moji, aby ste vysluhovali sviatosti a aby ste hlásali Božie Slovo. Vašou hlavnou vášňou má byť sviatosť Zmierenia: musíte venovať mnoho hodín tomu, aby ste ju vysluhovali v spovedniciach vedení milosrdnou Ježišovou láskou, reprodukujúc vo vás týmto spôsobom božský obraz Dobrého Pastiera, ktorý hľadá svoje ovečky jednu po jednej.“

Prosme o príhovor svätého Josemáriu, aby bol tento prístup vždy realitou u všetkých kňazov. Nezabudnime tiež na to, že všetci, ženy i muži, máme kňazskú dušu, a aj napriek našim obmedzeniam a chybám môžeme byť, ako písal náš Otec, „v Ježišovi Kristovi sprostredkovateľmi, aby sme k Bohu povzniesli všetky pozemské veci a aby Božia milosť oživila všetko okolo nás“. No a ako vždy, utiekajme sa s prosbou o materskú pomoc aj k Panne Márii.

So všetkou láskou Vás žehná

Váš Otec


Miláno, 7. august 2021