Správa od preláta (9. januára 2019)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme začali nový rok započúvaním sa Bohu, ktorý nás volá v bežných životných situáciách.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Začínajúci rok je novou príležitosťou –„nový rok, nový boj”, ako hovorieval svätý Josemaría– aby sme obnovili našu túžbu počúvať Boha, ktorý k nám hovorí cez každodenné okolnosti, a aby sme očistili to čo zahmlieva náš pohľad a znemožňuje nám vidieť Ježiša. Snažme sa kráčať s obnoveným zmýšľaním (Rim 12,2), s novým zmyslom, s pokojným a radostným duchovným bojom, aby sme viac poznali a väčšmi milovali Ježiša Krista; a aby sme prijali dar vždy nového života: Jeho život v nás.

Nepočítame iba s našimi silami, ale predovšetkým s Božou milosťou a pomocou ostatných. Celá Cirkev na zemi a na Nebi nás podopiera –skutočné spoločenstvo svätých– v tomto obnovenom predsavzatí plnom nádeje pokračovať v putovaní. Takisto aj my pomáhame druhým našou modlitbou a našimi bojmi, napĺňajúc naše srdce tvárami a menami. V tomto roku sa špeciálne utiekame k orodovaniu budúcej blahoslavenej Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Končím tento pozdrav tým, že sa zjednocujem s túžbami, ktoré svätý Josemaría vyjadril na konci roka 1958: „Chcel by som, aby ste v nasledujúcom roku boli veľmi šťastní a veľmi verní“.

S mojim najláskavejším požehnaním,

váš Otec

Rím, 9. januára 2019