Správa od preláta (8. apríla 2018)

Na nedeľu Božieho milosrdenstva prelát nás radí, aby sme sa spýtali Ježiša: „Daj nám väčšiu vieru!“

Opus Dei - Správa od preláta (8. apríla 2018)

S radosťou z Veľkej noci, na nedeľu Božieho milosrdenstva, nám dnešná liturgia pripomína tieto slová svätého Jána: "A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera." (1 Jn 5, 4).

Vo vzrušujúcej misií priniesť evanjelium všetkým ľuďom, do každého prostredia, každému človeku, všetci veriaci nachádzame v Cirkvi okrem mnohých radostí aj veľa ťažkostí. Nič nám však nezoberie našu radosť a nádej ak budeme žiť vo viere v Božie milosrdenstvo. Túto vieru nenadobudneme sami od seba, ale zvlášť v momentoch keď sa cítime slabí môžeme o ňu prosiť Ježiša ako to robili apoštoli: "Daj nám väčšiu vieru!" (Lk 17, 5).

Rím 8. apríla 2018