Správa od preláta (3. júla 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás prosí o modlitby za jeho nadchádzajúce apoštolské cesty.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Sviatok svätého Josemaríu je stále čerstvý v našej pamäti a v našich srdciach. V týchto dňoch sme ho prosili, aby zachoval Dielo stále mladé. Naša túžba je táto: každý z nás sa snaží vo svojej každodennej vernosti stelesňovať ducha, ktorého sme dostali od nášho zakladateľa, a zároveň všetci ideme vpred ako jeden, „quasi civitas firma“ (Prís 18, 19), prostredníctvom spoločenstva svätých.

V tomto duchu zjednotenej rodiny, v ktorej každý člen zohráva rozhodujúcu úlohu, vás chcem požiadať, aby ste ma sprevádzali na mojich cestách v nasledujúcich mesiacoch: s radosťou sa stretnem s dcérami a synmi vo Francúzsku, Španielsku, na Filipínach, v Indonézii, Austrálii a na Novom Zélande. Prosím vás, aby ste svojou modlitbou a každodennou prácou – to sú naše zbrane – podporovali plody apoštolskej práce vašich sestier a bratov v týchto krajinách. Zároveň vedzte, že či už budem pri vás geograficky blízko alebo ďaleko, vždy ma budete mať blízko seba: s láskou sa modlím za každého z vás. Využívam túto blízkosť a spolieham sa na vašu silu.

S veľkou dôverou sa naďalej modlime k Pánovi „cor unum et anima una“ (Sk 4, 32) za plody nedávneho mimoriadneho generálneho kongresu. V tomto období bude sviatok Panny Márie Karmelskej a Nanebovzatia Panny Márie. Prežime ich ruka v ruke s našou Matkou, ako to navrhol svätý Josemaría, parafrázujúc ľudové príslovie: „Od jednej Panny Márie k druhej.“

So všetkou láskou vás žehná

Váš Otec

Pamplona, 3. júla 2023