Správa od preláta (18. októbra 2021)

Pri príležitosti sviatku svätého Lukáša nás prelát Opus Dei pozýva kontemplovať Pána v Evanjeliu a nechať sa ním pretransformovať.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Sviatok svätého Lukáša, ktorý dnes Cirkev oslavuje, ma vedie obnoviť pozvánku kontemplovať Pána v Evanjeliu. Svätý Josemária nám radil vložiť sa do evanjeliových scén „ako ďalší účinkujúci“. Kontemplácia Ježiša nás bude postupne premieňať na Neho, až budeme mať jeho vlastné pocity (porovnaj Flp 2,5). Vďaka Božej milosti nám budú na myseľ aj do srdca prichádzať Pánove skutky a slová z Evanjelia, a budeme sa tak môcť snažiť nasledovať jeho kroky.

Na to však musíme v našej duši s pomocou Ducha Svätého podporovať postoj úprimnej otvorenosti Božiemu Slovu, ktoré k nám prichádza aj cez Evanjelium svätej omše a môže osvietiť každý náš deň.

Evanjelista Lukáš nám s väčšími podrobnosťami opisuje Pannu Máriu. Nikto nekontemploval s väčšou láskou Ježišovu tvár ako ona. Modlitba svätého ruženca - „kompendia Evanjelia“, ako ho nazýval svätý Ján Pavol II. – nám počas tohto mesiaca môže pomôcť väčšmi sa ponoriť do Evanjelia držiac za ruku Pánovu Matku.

Využime modlitbu svätého ruženca tiež na to, aby sme sa modlili za plody Synody, ktorú pápež prednedávnom inauguroval v Ríme. Tiež Vás prosím, aby ste sa aj naďalej modlili za projekt apoštolského impulzu, ktorý so sebou prináša aj teritoriálnu reorganizáciu Diela. Aktuálne môžeme obzvlášť myslieť na nový región, ktorý vznikol spojením argentínskeho a uruguajského regiónu.

So všetkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Rím, 18. októbra 2021