Správa od preláta (10. máj 2018)

V mesiaci máj, ktorý je venovaný Panne Márii nás mons. Fernando Ocáriz pozýva, aby sme sa utiekali k Matke kňazov a všetkých veriacich.

Opus Dei - Správa od preláta (10. máj 2018)

Začali sme mesiac máj, ktorý je obzvlášť zasvätený Najsvätejšej Panne, s veľkou radosťou z vysvätenia 31 nových kňazov Prelatúry, ktorá sa uskutočnila dňa 5. mája. Obráťme sa na Pannu Máriu, Matku kňazov a prosme ju za kňazov na celom svete. Prosme ju, aby prijímali a uchovávali dar kňazstva s vďakou a láskou ako verní Boží služobníci a služobníci duší.

Svätá Mária je tiež Matkou všetkých veriacich. Práve nasledujúci 21. máj oslavujeme po prvý krát liturgický sviatok Márie – Matky Cirkvi, ktorý bol ustanovený pápežom Františkom. Utiekajme sa vždy s veľkou dôverou k Svätej Matke, Božej orodovníčke.

10. mája 2018 v Ríme