Správa od preláta (10. júna 2021)

Prelát Opus Dei nás povzbudzuje zúčastniť sa príprav stého výročia Diela, ktoré sa bude sláviť od 2. októbra 2028 do 14. februára 2030.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

V liste z 28. októbra minulého roka som vám pripomenul, že sa približujeme k stému výročiu Diela, čo môže byť výbornou príležitosťou na obnovenie našej túžby slúžiť Bohu, Cirkvi a celej spoločnosti.

Sanitárna kríza, ktorou prechádza celý svet, potvrdila potrebu starania sa jeden o druhého so širokým pohľadom, hľadajúc dobro všetkých ľudí. Starostlivosť, ktorú môžeme realizovať cez modlitbu, obyčajnú prácu, či nezvyčajnú, ak je to potrebné a možné, uprostred rôznych okolností každého dňa. Snažme sa preto žiť vo väčšej jednote s Pánom, aby sme sa vedeli zameriavať na službu druhým. Aká veľká panoráma je vždy pred nami!

Oslavy stého výročia budú prebiehať od 2. októbra 2028 do 14. februára 2030, kedy uplynie sto rokov od začiatku ženskej sekcie Diela. Bude to teda oslava s dvomi termínmi na vyjadrenie jednoty. Aj keď do stého výročia chýba ešte niekoľko rokov, na návrh Centrálnej asesorie a Generálnej rady sa zriadila pracovná skupina, ktorá bude pracovať na prípravách výročia.

Chcem, aby sme sa na týchto prípravách podieľali všetci. Počas nasledujúcich rokov sa preto táto pracovná skupina bude venovať najmä prijímaniu návrhov od členov Diela a mnohých iných ľudí. Tieto návrhy poslúžia na to, aby sa celá oslava lepšie naplánovala.

Sté výročie bude vhodným momentom na reflexiu o našej identite, našich dejinách a našej misii. To by malo priviesť každú a každého z nás k vzdávaniu vďaky, k prosbe o odpustenie a k predsavzatiam na zlepšenie. Vždy však s prístupom, ktorý sme sa naučili od nášho Otca: snažiť sa prežívať prítomnosť s láskou, s osobnou aj kolektívnou pokorou a slúžiac v obyčajných veciach.

Táto udalosť bude tiež vhodnou príležitosťou na úvahu nad výzvami, ktorým čelí Cirkev a spoločnosť a na hľadanie možností ako by sme sa mohli lepšie podieľať na ich riešení. Bude to vhodný čas na to, aby sme sa pozreli do budúcnosti a spoločne premýšľali nad tým – vy mladí budete hrať v tomto zásadnú rolu – ako preniesť Opus Dei do ďalších sto rokov. Je to príležitosť na to, aby sme sa omladili, aby sme rozpoznali Božiu lásku v našom živote a prinášali ju aj iným ľuďom, obzvlášť tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Aj naďalej podporujte modlitbami teritoriálnu reštrukturalizáciu niektorých regiónov Prelatúry: teraz bol zriadený nový región v Strednej Amerike, ktorý vznikol spojením Severného a Južného regiónu a Salvadoru.

S najláskavejším požehnaním,

Váš Otec

Rím, 10. jún 2021