Spolupracovníci z Opus Dei vo svete II.

Príbuzní a priatelia

Opus Dei - Spolupracovníci z Opus Dei vo svete II.

Počula som, že pre veriacich z Opus Dei sú spolupracovníci ako ich príbuzní a priatelia, a to je presne to, čím chcem byť. Pokiaľ ide o duchovnú pomoc, zúčastňujem sa na formácii, ktorú poskytuje Prelatúra. Ja sa zas spolu s ďalšími spolupracovníkmi modlím a prispievam, aby sme tak napomáhali Dielu.

Marie Jones. Žije v Leatherhead, Surrey, Anglicko. Je vydatá a má tri deti.