Spolupracovníci z Opus Dei vo svete I.

Zdieľal som ideály tých, ktorí učili mladých ľudí, to, čo som si prial, aby som vedel ja v mladosti: ako spoznať Boha, žiť ušľachtilý život, pracovať, porozumieť a rešpektovať druhých a zdravo sa zabávať...

Opus Dei - Spolupracovníci z Opus Dei vo svete I.

Hoci som nedostal žiadnu náboženskú výchovu, spev vtákov, krása riek a hôr mojej domoviny ma viedla k viere v existenciu Stvoriteľa a chcel som sa dozvedieť viac o náboženstve. Jedného dňa sa blízko môjho domu otvorilo centrum Opus Dei a naskytla sa mi príležitosť prehĺbiť si svoje poznatky. Mohol som tam nájsť informácie, pýtať sa, čítať...a naučil som sa modliť. V priebehu niekoľkých rokov som sa rozhodol byť spolupracovníkom, hoci som nebol katolík. Zdieľal som ideály tých, ktorí učili mladých ľudí, to, čo som si prial, aby som vedel ja v mladosti: ako spoznať Boha, žiť ušľachtilý život, pracovať, porozumieť a rešpektovať druhých a zdravo sa zabávať...

Po niekoľkých rokoch som bol pokrstený. Posolstvo sv. Josemaríu mi pomáha posväcovať moju prácu, ktorú väčšinou vykonávam v záhrade medzi kvetmi: či už polievam alebo hnojím, myslím na to ako sa Pán o mňa stará a keď sa kvety otvárajú a rozkvitajú, modlím sa za duchovný rast všetkých ľudí.

Yedik Almasbekovich Mamrainov

Žije v Almaty, Kazachstane, pracuje ako záhradník a údržbár.