Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Deväť textov na prežívanie slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá tento rok pripadá na piatok 7. júna.

Detail obrazu „Alegória Najsvätejšieho Srdca“ od Federica Laorga, ktorý sa nachádza vo svätyni Torreciudad v Španielsku.

V roku 1670 slávil francúzsky kňaz Jean Eudes prvý sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Šírenie verejného kultu Srdca Ježišovho má však svoj pôvod v mystických zjaveniach, ktoré začala prežívať svätá Margita Mária Alacoque v Paray-le-Monial (Francúzsko) od roku 1673 až do svojej smrti v roku 1690. 

Medzi prvými šíriteľmi kultu boli svätý Claude de la Colombière, duchovný vodca svätice, a otcovia Jean Croisset a Joseph de Galliffe, ktorí napísali prvé traktáty o tejto úcte. 

Hlavnou túžbou svätej Margaréty bolo pápežské schválenie verejného kultu Srdca Ježišovho, ale ten bol schválený až za pontifikátu pápeža Klementa XIII. v roku 1765. Pápež Lev XIII. 21. júla 1899 naliehavo odporučil, aby všetci biskupi sveta slávili tento sviatok vo svojich diecézach.


1. Homília svätého Josemáriu na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

2. Komentár evanjelia na slávnosť. „Kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“ Prebývať v Najsvätejšom Srdci Ježišovom je najhlbšou túžbou nášho vlastného srdca.

3. Rozjímanie na slávnosť. 

4. Správa od preláta (19. júna 2020). ​Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nás Mons. Ocáriz pozýva prosiť Pána, aby nám dal tiché a pokorné srdce, aby bolo pre druhých ľudí útechou a odpočinkom.


5. Pastiersky list otca Javiera (1. júna 2008). "Poznať, zakúsiť, žiť, byť svedkami: týmito štyrmi slovami sa dá v skratke vyjadriť odpoveď kresťanov na Božiu lásku".

6. Homília kardinála Amata z blahorečenia otca Álvara (27. septembra 2014). „Pastier podľa Srdca Kristovho, horlivý služobník Cirkvi". Toto je obraz, ktorý vykresľuje pápež František o blahoslavenom Álvarovi del Portillo.

7. Dobyť Kristovo Srdce. Dobrý lotor jedným slovom dobyl Kristovo srdce a otvoril si tak bránu do neba. A tak by sa možno dala definovať modlitba – slovo, ktorým dobyjeme Ježišovo srdce a ktoré nám umožní žiť v jeho blízkosti.

8. Zasvätenie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Svätý Josemaría nestrácal odvahu ani napriek neúspechom. Zostal pevný, ale trpel, najmä pre utrpenie svojich detí. Písal sa rok 1952. Blížil sa sviatok Krista Kráľa a on sa rozhodol zasvätiť Opus Dei s jeho členmi a apoštolátmi Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

9. Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas: o úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.