Správa od preláta (19. júna 2020)

​Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nás Mons. Ocáriz pozýva prosiť Pána, aby nám dal tiché a pokorné srdce, aby bolo pre druhých ľudí útechou a odpočinkom.

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

Dnes s celou Cirkvou špeciálnym spôsobom rozjímame o Najsvätejšom Srdci Ježišovom. Tento deň je príležitosťou, aby sme sa opäť nechali prekvapiť zázrakom toho, že Boh sa chcel ľuďom priblížiť až tak, že sa stal jedným z nás, so srdcom, ktoré je v toľkých smeroch ako to naše. Preto mi prichádza na myseľ toto utešujúce pozvanie, ktoré nám smeruje Pán: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11, 29)

Ježiš si pre nás praje, aby sme aj uprostred každodenného zhonu mali autentický pokoj, vyrovnanosť a oddych. A ukazuje nám aj cestu, ako to dosiahnuť: stále viac sa identifikovať s ním, s pokorou a tichosťou jeho srdca. Ako píše svätý Josemária: „ I nám môže a aj neustále radí: exemplum dedi vobis (Jn 13, 15), dal som vám príklad pokory. Stal som sa sluhom, aby ste i vy vedeli s tichým a pokorným srdcom slúžiť všetkým ľuďom“ (Boží priatelia, bod 103).

Prosme v modlitbe Pána, aby nám dal srdce ako to jeho. Výsledkom bude „pokoj našej duše“ ako aj ľudí, ktorí sú v našom okolí. Budeme tiež schopní oceniť toľké príklady služby, ktoré sme v posledných mesiacoch často videli okolo seba.

Pri príležitosti slávnosti, ktorú dnes oslavujeme, si možno môžeme častejšie pripomínať strelnú modlitbu, ktorú opakoval svätý Josemária: Cor Iesu sacratissimum et misericors, dona nobis pacem. Utiekajme sa k jeho milosrdenstvu pri modlitbe za pokoj v dušiach, v Cirkvi, vo svete a tiež pri pokračujúcej modlitbe za koniec pandémie, ktorá ešte na mnohých miestach spôsobuje veľa utrpenia. Uchyľujme sa aj k materskému príhovoru Panny Márie, Matky milosrdenstva a Kráľovnej pokoja.

S veľkou láskou vás žehná

Váš Otec

Rím, 19. júna 2020