Relikviár bl. Guadalupe v prelátskom kostole

V pondelok 13. júla bol v prelátskom kostole Panny Márie Pokoja v Ríme nainštalovaný relikviár blahoslavenej Guadalupe Ortiz de Landázuri, v blízkosti svätých ostatkov zakladateľa Opus Dei.

22. decembra 1948 napísala blahoslavená Guadalupe Ortiz de Landázuri v liste sv. Josemaríovi Escrivá de Balaguerovi: „Každý deň sa cítim viac zjednotená s Dielom a s Vami“[1]. Ako plynuli roky, duchovná jednota medzi Guadalupe a zakladateľom Opus Dei stále rástla a silnela.

Od tohto pondelka sa ich jednota zhmotnila inštaláciou Guadalupinej relikvieex ossibus (z kosti) v komplexe prelátskeho kostola Panny Márie Pokoja v Ríme, kde sú uložené sväté ostatky zakladateľa. Táto madridská blahoslavená bola povýšená na oltár 18. mája 2019.

Relikviár bl. Guadalupe Ortiz de Landázuri.

V prelátskom kostole teda okrem ostatkov bl. Álvara del Portilla a Božej služobnice Dory del Hoyo bude prítomná aj prvá blahoslavená verná laička Opus Dei. Odteraz tí, ktorí sa prídu do tohto kostola pomodliť, budú môcť prosiť o príhovor aj novú blahoslavenú.

[1] Listy svätému, María Del Rincón a María Teresa Escobar (ed.), s. 27.