Modlitba ku Guadalupe

Súkromná modlitba na príhovor bl. Guadalupe Ortiz de Landázuri

Opus Dei - Modlitba ku Guadalupe

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

Bože, daj, nech na príhovor blahoslavenej Guadalupe viem rovnako ako ona vykonávať svoju každodennú prácu s láskou a šíriť medzi ľuďmi v mojom okolí vieru a radosť, aby Ťa tak stále viac ľudí poznalo a milovalo. Osláv milostivo svoju služobnicu Guadalupe svätorečením a vyslyš na jej príhovor moju prosbu ... (konkrétna prosba ). Amen.

Otče náš. Zdravas´, Mária. Sláva Otcu.


Kartička s modlitbou na stiahnutie v PDF.