Modlitba ku Guadalupe

Súkromná modlitba na príhovor bl. Guadalupe Ortiz de Landázuri

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

Bože, daj, nech na príhovor blahoslavenej Guadalupe viem rovnako ako ona vykonávať svoju každodennú prácu s láskou a šíriť medzi ľuďmi v mojom okolí vieru a radosť, aby Ťa tak stále viac ľudí poznalo a milovalo. Osláv milostivo svoju služobnicu Guadalupe svätorečením a vyslyš na jej príhovor moju prosbu ... (konkrétna prosba ). Amen.

Otče náš. Zdravas´, Mária. Sláva Otcu.

Kartička s modlitbou na stiahnutie v PDF.