Vianočný pozdrav od preláta (2018)

Kontemplujme počas blížiacich sa Vianoc veľké tajomstvo Božej lásky v tomto Dieťati, píše Mons. Fernando Ocáriz vo vianočnom pozdrave.

Opus Dei - Vianočný pozdrav od preláta (2018)

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Počas blížiacich sa Vianoc budeme opäť počuť anjelov, ako spievajú: ,,Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.” (Lk 2,14) Každý rok napĺňa ozvena tohto spevu celý svet oživujúc v nás radostnú nádej. Predovšetkým preto, lebo pokoj sa k nám priblížil na dosah ruky a môžeme ho kontemplovať v tvári Dieťaťa: ,,Veď on je náš pokoj!” (Ef 2,14). Toto napísal sv. Pavol o niekoľko rokov neskôr, keď uvažoval nad tajomstvom Ježiša Krista.

Svet veľmi potrebuje pokoj. Každý jeden z nás, naše rodiny, naši kolegovia, spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme, všetci potrebujeme toto Dieťa, ktoré anjeli nazvali Spasiteľom (Porov. Lk 2,11). Bez neho je všetko úsilie o prinesenie pokoja do sŕdc nedostatočné. Preto Cirkev neprestáva hovoriť ľuďom o Ježišovi tak, ako to robili pastieri potom, keď ho uvideli v jasliach (Porov. Lk 2,16-18). Aj my ho chceme ohlasovať. V apoštoláte ,, máme hovoriť o Kristovi, nie o sebe (Porov. Ísť s Kristom, č. 163)

Kontemplujme počas blížiacich sa Vianoc veľké tajomstvo Božej lásky v tomto Dieťati, ktoré sa nám narodilo (Porov. Iz 9,5). Aké ľahké je znova nachádzať pokoj a stíšenie pri modlitbe pred jasličkami nechajúc sa očariť Ježiškom v spoločnosti Márie a Jozefa! Keď budeme kontemplovať toto tajomstvo lásky, Pán nám dá tiež novú silu, aby sme ho mohli zaniesť ostatným.

S nesmiernou láskou vás žehná

váš Otec

Rím, 16. december 2018