Pastoračná cesta do Fínska a Estónska

Prelát Opus Dei absolvuje od 22. do 26. novembra pastoračnú cestu do Fínska a Estónska. Okrem návštevy členov Diela a priateľov v týchto krajinách sa zúčastní na vysviacke nového helsinského biskupa.

25. novembra 2023

Prelát Opus Dei sa zúčastnil na biskupskej vysviacke nového helsinského biskupa Isä Raima Goyarrolu, ktorá sa konala v luteránskom kostole svätého Jána vo fínskom hlavnom meste, kde sa konajú liturgické obrady rôznych kresťanských konfesií, keďže má väčšiu kapacitu.

Slávnosti predsedali kardinál Arborelius O.C.D., štokholmský biskup, apoštolský nuncius Julio Murati a emeritný helsinský biskup Teemu Sippo, S.C.I. Okrem toho sa na nej zúčastnilo 16 katolíckych biskupov, štyria pravoslávni biskupi a štyria z Fínskej evanjelickej luteránskej cirkvi, 20 protestantských farárov a 1 750 veriacich z rôznych kresťanských denominácií.

Kardinál Arborelius počas homílie pripomenul, aké dôležité je mať dobrého pastiera, a povzbudil Mons. Goyarrolu vo veľkej úlohe, ktorú teraz začína. Zdôraznil význam laikov pre Katolícku cirkev, aby bola naďalej prameňom svetla v severských krajinách, "význam, ktorý vy ako člen Opus Dei budete vedieť vyzdvihnúť a podporiť vo svojej biskupskej práci", povedal.

Po vysvätení biskup Goyarrola pozdravil fínskych duchovných a citujúc pápeža Františka poznamenal, že "ak všade potrebujeme pastierov s vôňou oviec, tu musíme cítiť aj vôňu sobov a dať svoj život za všetkých". Po skončení slávnosti Mons. Goyarrola osobne pozdravil mnohých z prítomných.

24. novembra 2023 (Helsinki, Fínsko)

Po pobyte v Estónsku sa Mons. Ocáriz vrátil do Helsínk. Ráno sa rozprával s apoštolským nunciom Mons. Juliom Muratom a s budúcim biskupom Raimom Goyarrolom. Popoludní absolvoval dve katechetické stretnutia s viac ako 80 ľuďmi v centrách Opus Dei vo fínskom hlavnom meste.

Mons. Fernando Ocáriz poznamenal, že mal to šťastie cestovať do viac ako 60 krajín teraz ako prelát a keď sprevádzal dona Javiera Echevarríu. To mu umožnilo vidieť, že centrá Opus Dei v každej krajine majú svoju vlastnú kultúru a spôsob života, "ale vždy som našiel spoločného menovateľa: na všetkých miestach som sa tešil z rovnakej rodinnej atmosféry".

Na jednom zo stretnutí prelát pripomenul, že "všetci kresťania majú odovzdávať radosť z evanjelia. Každý s tými, ktorí sú okolo neho. Vždy môžeme rozdávať ten pokoj, ktorý pochádza z viery, bez toho, aby sme čakali, že budeme dokonalí. Môžeme dávať viac, než sme, pretože dávame Ježiša Krista".

Pápež František veľa hovorí o pomoci núdznym, ale "kto je núdzny?", opýtal sa jeden z účastníkov. "Tí, ktorí sú v materiálnej a duchovnej núdzi," povedal Mons. Ocáriz. "Všetci potrebujeme Božiu pomoc. A duchovnú pomoc dostávame najmä vo sviatostiach. A dostávame ju, aby sme ju mohli dávať, aby sme ju dávali iným. Preto sa kresťanský život stavia proti sebectvu či ľahostajnosti".

Povzbudzoval tiež k modlitbe s evanjeliom: "Aby sme lepšie pochopili Pána, prvou vecou je evanjelium. Nemôžeme to považovať za samozrejmosť. Pretože zakaždým, keď ho čítame, je to živé slovo. Vieme, že je pre nás výzvou dnes a teraz".

23. novembra 2023 (Tallinn, Estónsko)

Prelát pricestoval loďou z Fínska do estónskeho hlavného mesta Tallinn. Estónsko je malá severoeurópska krajina s približne 8 000 katolíkmi, kde sa v roku 1996 začalo pôsobenie Opus Dei.

V študentskom domove Tatari Üliõpilaskodu Mons. Ocáriz obedoval s niekoľkými mužmi z Diela, ktorí žijú v Estónsku, Lotyšsku, Poľsku, Českej republike a Litve a ktorí prišli do Tallinnu na stretnutie. Potom sa v univerzitnej rezidencii Rävala Kultuurikeskus stretol so ženami z Tallinnu, Rigy, Vilniusu a Kaunasu, ktoré sa podelili o osobné skúsenosti s kresťanským svedectvom a evanjelizačnou úlohou laikov. Pozdravil aj niekoľko rodín veriacich Diela a ľudí, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách organizovaných Opus Dei. Popoludní sa rozprával so supernumerármi, spolupracovníkmi a niektorými priateľmi.

Na týchto stretnutiach opakovane prosil o modlitby za pápeža a na jeho úmysly a vyzval účastníkov, aby si uvedomili, že Svätý Otec nesie nielen bremeno Cirkvi, ale aj bremeno mnohých problémov sveta. Povzbudil ich, aby sa neprestávali modliť za mier, najmä vo Svätej zemi a na Ukrajine. Tvárou v tvár výzve budovať Cirkev v krajine, kde sú katolíci malou menšinou, pripomenul dôležitosť viery a nádeje, starostlivosť o osobnú modlitbu a priateľstvo, ako aj riešenie problémov rodín. Pripomenul a povzbudil veriacich Diela k osobitnej starostlivosti o bratstvo a vyzval ich, aby rozjímali nad slovami prvého listu svätého Jána: "Vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme svojich bratov" (1 Jn 3, 14).

22. novembra 2023 (Helsinki, Fínsko)

Mons. Fernando Ocáriz pricestoval do Helsínk (Fínsko) v stredu napoludnie. Nasledujúci deň odcestoval loďou do Tallinnu (Estónsko), aby navštívil centrá Opus Dei a pozdravil ľudí z Diela, ako aj rodiny a priateľov tých, ktorí sa zúčastňujú na tamojších formačných aktivitách v katolíckom duchu. V piatok sa vráti do Helsínk.

V sobotu sa zúčastní na biskupskej vysviacke Raima Goyarrola, kňaza Opus Dei, ktorý bude v sobotu 25. októbra o 11.00 h v Kostole svätého Jána vysvätený za helsinského biskupa. Zúčastní sa na nej niekoľko biskupov z tejto oblasti a iných regiónov, ako aj hlavní predstavitelia cirkví a kresťanských denominácií pôsobiacich na tomto území.

V nedeľu, pred návratom do Ríma, bude Mons. Ocáriz sláviť eucharistické požehnanie a obnoví zasvätenie Opus Dei Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, obrad, ktorý sa koná v centrách Diela na slávnosť Krista Kráľa.