Number of articles: 2

Pastoračná cesta do Fínska a Estónska

Prelát Opus Dei absolvuje od 22. do 26. novembra pastoračnú cestu do Fínska a Estónska. Okrem návštevy členov Diela a priateľov v týchto krajinách sa zúčastní na vysviacke nového helsinského biskupa.

Od preláta

Nový helsinský biskup a výzvy, ktorým čelí jedna z najmenších diecéz na svete

Ramón Goyarrola bol nedávno pápežom Františkom vymenovaný za helsinského biskupa. O príbehu tohto kňaza Opus Dei, ktorý žije vo Fínsku už takmer dvadsať rokov, informovali viaceré médiá.

Správy