Number of articles: 1

Pastoračná cesta do Fínska a Estónska

Prelát Opus Dei absolvuje od 22. do 26. novembra pastoračnú cestu do Fínska a Estónska. Okrem návštevy členov Diela a priateľov v týchto krajinách sa zúčastní na vysviacke nového helsinského biskupa.

Od preláta