Cirkev bude tvarovaná nami, mladými ľuďmi.

V októbri 2018 bude jednou z tém na biskupskej synode: mladí ľudia, viera a rozpoznanie povolania. Rozhovor so stredoškolskou študentkou o jej viere a o tom, ako mladí ľudia môžu zdieľať svoju vieru s ostatnými.

Osobné svedectvá

Angela, ktorá chodí do Oakcrest školy vo Virginii, zdieľa svoj pohľad na podanie viery dnešnej dobe a tiež o nadchádzajúcej synode.

Ako by si vysvetlila, čo znamená byť katolíkom, alebo Kresťanom?

Povedala by som, že to nie je niečo, čo robíš, je to niečo čo žiješ. Ide o vieru v Osobu a my sa pokúšame tú Osobu napodobňovať: Ježiš Kristus. Snažíme sa robiť to, čo od nás žiada. A to neznamená, že rozkúskovávame našu vieru. Ona nie je sústredená len na jednu oblasť. Ak chodím do katolíckej školy, pre mňa to neznamená praktizovanie viery len tam, malo by to byť všade a vo všetkom čo robím. Tiež to neznamená, že každému, koho stretnem poviem: ,,Som katolík!“ Nie, jednoducho tým žijem a ukazujem, že som dobrým príkladom. Myslím si, že práve to je pravým zmyslom kresťanstva: robiť ozajstné skutky, ktoré môže robiť každý –môžeš ovplyvniť mnoho ľudí,tým, že žiješ tak, ako od nás náš Pán žiada.

Prečo si myslíš, že pápež František kladie dôraz na stretnutie s mládežou?

Myslím si, že je veľmi dôležité sústrediť sa na mládež, pretože cirkev bude formovaná ďalšou generáciou – nami – mladými Cirkvi. Takže si myslím, že pápež František chápe význam oslovovať mládež a solídne ju formovať. Mladí takto môžu naplniť svoje povolanie a byť skutočným, silným základom Cirkvi.