Ilość artykułów: 6

List Prałata Opus Dei (6 października 2022 r.)

Prałat Opus Dei informuje, że w pierwszej połowie 2023 r. zwoła Nadzwyczajny Kongres Generalny w celu dostosowania statutów Dzieła do postanowień motu proprio “Ad charisma tuendum”.

Listy prałata

List apostolski w formie Motu Proprio "Ad charisma tuendum".

Proponujemy własne, tymczasowe tłumaczenie Motu Proprio "Ad charisma tuendum".

Papież

List Prałata w sprawie Motu Proprio "Ad charisma tuendum"

Ks. prał. Fernando Ocáriz, prałat Opus Dei, pisze o Motu Proprio papieża Franciszka "Ad charisma tuendum" ("Aby chronić charyzmat").

Prałat

Motu Proprio "Ad charisma tuendum": pytania i odpowiedzi

Proponujemy kilka pytań i odpowiedzi przygotowanych przez Biuro Informacyjne Opus Dei dotyczących Motu Proprio "Ad charisma tuendum".

Papież

Statuty Opus Dei

Statuty Opus Dei zostały promulgowane przez papieża św. Jana Pawła II w 1982 roku. Napisane po łacinie, precyzyjnie określają konfigurację prawną tej prałatury, jej organizację i cele.Statuty Opus Dei zostały promulgowane przez papieża św. Jana Pawła II w 1982 roku. Napisane po łacinie, precyzyjnie określają konfigurację prawną tej prałatury, jej organizację i cele.

Konstytucja Apostolska "Ut sit", 28 XI 1982 r.

Konstytucja Apostolska "Ut sit" (łac. Niech się stanie). Jan Paweł II tą bullą, wydaną 28 listopada 1982, erygował Prałaturę Personalną Opus Dei.

Prałatura personalna