Ilość artykułów: 40

Słowo od Prałata (21 października 2023 r.)

Prałat Opus Dei prosi o modlitwę za przebieg Synodu Biskupów i zachęca nas do refleksji nad pewnymi aspektami Kościoła.

Listy prałata

Słowo od Prałata (13 września 2023 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do rozważenia niektórych prawd związanych ze świętami, które przypadają w nadchodzących tygodniach. Informuje też nas, że rozpoczęły się prace nad propozycją zmian w Statutach, która ma zostać przedstawiona Ojcu Świętemu.

Listy prałata

Słowo od Prałata (25 maja 2023 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do powierzenia Maryi naszych osobistych intencji oraz spraw całego świata.

Listy prałata

Słowo od Prałata (30 marca 2023 r.)

Prałat Opus Dei dziękuje za modlitewne wsparcie przygotowań do zbliżającego się Nadzwyczajnego Kongresu Generalnego oraz informuje tym, jak będzie on przebiegał.

Listy prałata

Słowo od Prałata (6 marca 2023 r.)

Prałat Opus Dei prosi nas, abyśmy nadal wspierali modlitwą prace nad lepszą koordynacją apostolstwa oraz przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu Generalnego.

Listy prałata

Słowo od Prałata (7 stycznia 2023 r.)

Prałat Opus Dei życzy szczęśliwego Nowego Roku oraz informuje, że w dniach 12-16 kwietnia odbędzie się nadzwyczajny Kongres Generalny.

Listy prałata

Ks. prał. Fernando Ocáriz składa świąteczne życzenia

Z okazji Bożego Narodzenia prałat Opus Dei zachęca nas do budowania pokoju, rozpoczynając od samych siebie i najbliższego otoczenia.

Listy prałata

Słowo od Prałata (18 listopada 2022 r.)

Prałat Opus Dei z wdzięcznością wspomina swoją podróż duszpasterską do Meksyku i zachęca nas do ufnej modlitwy, w stylu dzieci Bożych.

Listy prałata

List Prałata Opus Dei (6 października 2022 r.)

Prałat Opus Dei informuje, że w pierwszej połowie 2023 r. zwoła Nadzwyczajny Kongres Generalny w celu dostosowania statutów Dzieła do postanowień motu proprio “Ad charisma tuendum”.

Listy prałata

Słowo od Prałata (10 września 2022 r.)

Prałat Opus Dei sugeruje nam, żebyśmy centrum naszego życia uczynili Chrystusa obecnego w tabernakulum.

Listy prałata