Number of articles: 20

Słowo od Prałata (25 listopada 2021 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do przyjęcia postawy pełnej nadziei, gdy stajemy wobec rzeczywistości śmierci. Drogą do tego jest ufność w miłość Bożą i bliski kontakt z Matką Bożą.

Listy prałata

Słowo od Prałata (18 października 2021 r.)

Z okazji święta św. Łukasza Prałat Opus Dei zachęca nas do kontemplowania Jezusa w Ewangelii i pozwolenia, by On nas w ten sposób przemienił.

Listy prałata

Słowo od Prałata (10 sierpnia 2021 r.)

Prałat Opus Dei prosi nas, żebyśmy z okazji jego pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich towarzyszyli mu w modlitwie.

Listy prałata

List Prałata Opus Dei do Wikariusza Regionalnego w Niemczech

W związku z wiadomościami o powodziach, które dotknęły Niemcy.

Listy prałata

List Prałata (28 października 2020 r.)

Dostępny też w wersji papierowej.

Listy prałata

List Prałata (28 października 2020 r.)

W nowym liście duszpasterskim ks. prał. Fernando Ocáriz analizuje kwestie dotyczące ducha Opus Dei i rozważa sposób w jaki żyją nim wierni w różnych osobistych okolicznościach .

Listy prałata

Kilka pomysłów i sugestii Prałata Opus Dei odnośnie do sytuacji wywołanej koronawirusem

Ks. prał. Fernando Ocáriz dzieli się kilkoma praktycznymi pomysłami i zachęca nas do przeżywania jako nasze tego, co dotyka innych, ponieważ „gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26).

Listy prałata

List Prałata (5 lutego 2020 r.)

Z okazji 90 rocznicy początku pracy Opus Dei wśród kobiet, ks. prał. Fernando Ocáriz zachęca nas do dziękowania Bogu za Jego dar dla Dzieła i dla Kościoła.

Listy prałata

List Prałata (1 listopada 2019 r.)

List duszpasterski ks. prał. Fernanda Ocáriza o przyjaźni. "Trzeba nauczyć się dbać zawsze o swoich przyjaciół, nie zaniedbując własnych zadań".

Listy prałata

List Prałata (12 lipca 2019)

W trakcie swojej podróży duszpasterskiej po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ks. prał. Fernando Ocáriz przypomina nam o sile jaka płynie z obcowania świętych oraz że dzięki niemu, gdziekolwiek jesteśmy, możemy się wzajemnie wspierać i sobie pomagać.

Listy prałata