Ilość artykułów: 32

Słowo od Prałata (10 września 2022 r.)

Prałat Opus Dei sugeruje nam, żebyśmy centrum naszego życia uczynili Chrystusa obecnego w tabernakulum.

Listy prałata

Słowo od Prałata (12 sierpnia 2022 r.)

Z okazji odnowienia poświęcenia Dzieła Najsłodszemu Sercu Maryi (15 sierpnia), prałat Opus Dei zaprasza nas do ożywienia w sobie pragnienia bycia świętymi i apostołowania, co wyraża się w wierności codziennej: radosnej i pełnej nadziei.

Listy prałata

Słowo od Prałata (20 lipca 2022 r.)

Prałat Opus Dei dzieli się radością z powodu jedności i różnorodności jakich doświadczył podczas podróży duszpasterskich w ostatnich tygodniach.

Listy prałata

Słowo od Prałata (14 czerwca 2022 r.)

Z okazji zakończenia Roku Rodziny prałat Opus Dei przekazuje kilka myśli nt. roli, jaką rodzina odgrywa w Kościele i społeczeństwie.

Listy prałata

Słowo od Prałata (24 maja 2022 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas, byśmy jako własne przeżywali radości i cierpienia otaczającego nas świata. Szczególnie w maju możemy w tym zawierzyć orędownictwu Matki Bożej.

Listy prałata

List Prałata (19 marca 2022) | Wierność

W liście pasterskim Prałat Opus Dei rozważa niektóre aspekty wierności Jezusowi Chrystusowi i powołaniu do Dzieła, zgodnie z nauczaniem św. Josemaríi.

Listy prałata

Słowo od Prałata (23 marca 2022 r.)

Prałat Opus Dei informuje nas, że 25 marca opublikuje list na temat wierności i zaprasza nas do włączenia się w poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, którego tego samego dnia dokona Ojciec Święty.

Listy prałata

Słowo od Prałata Opus Dei z okazji ogłoszenia Konstytucji Apostolskiej “Praedicate Evangelium”

W swoim liście prałat Opus Dei nawiązuje do Konstytucji Apostolskiej “Praedicate Evangelium”, która dotyczy reorganizacji Kurii Rzymskiej.

Listy prałata

Słowo od Prałata: Zjednoczmy się na rzecz pokoju przez post i modlitwę

Prałat Opus Dei prosi nas o przyłączenie się do modlitwy i postu, do których zachęca Papież Franciszek.

Listy prałata

Słowo od Prałata (14 lutego 2022 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas, by z nową siłą modlić się za projekt nowego zaangażowania apostolskiego i reorganizacji terytorialnej. Proponuje też byśmy przeżywali w duchu dziękczynienia rocznice obchodzone 14 lutego.

Listy prałata