List Prałata w sprawie Motu Proprio "Ad charisma tuendum"

Ks. prał. Fernando Ocáriz, prałat Opus Dei, pisze o Motu Proprio papieża Franciszka "Ad charisma tuendum" ("Aby chronić charyzmat").

Mons. Fernando Ocariz, prelado del Opus Dei

Kochani, niech Jezus czuwa nad moimi córkami i synami!

Dziś rano zostało upublicznione Motu proprio papieża Franciszka Ad charisma tuendum, modyfikujące niektóre artykuły Konstytucji Apostolskiej Ut sit, w celu dostosowania ich do norm ustanowionych przez niedawną Konstytucję Apostolską Praedicate Evangelium, dotyczącą Kurii Rzymskiej. Jest to konkretyzacja decyzji Ojca Świętego o umieszczeniu prałatur personalnych w Dykasterii ds. Duchowieństwa, którą to decyzję z synowską akceptacją przyjmujemy.

Ojciec Święty zachęca nas do skupienia uwagi na darze, który Bóg dał świętemu Josemaríi, aby żyć nim w pełni. Zachęca nas, byśmy dbali o charyzmat Opus Dei, "by wspierać akcję ewangelizacyjną prowadzoną przez jego członków" i w ten sposób "szerzyć w świecie wezwanie do świętości, poprzez uświęcenie pracy oraz zajęć rodzinnych i społecznych" (Motu proprio Ad charisma tuendum). Chciałbym, aby to zaproszenie Ojca Świętego mocno wybrzmiało w każdym z nas. Jest to okazja do pogłębiania ducha, którego Pan zaszczepił w naszym Założycielu i dzielenia się nim z wieloma osobami w środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Jeśli chodzi o postanowienia Motu Proprio dotyczące osoby prałata, powtarzam to, na co zwracałem uwagę przy innych okazjach: dziękujemy Bogu za owoce komunii kościelnej, jakie przyniosły episkopaty bł. Alvaro i bpa Javiera. Jednocześnie mamy świadomość, że święcenia biskupie prałata nie były i nie są konieczne dla przewodzenia Opus Dei. Pragnienie Papieża, aby podkreślić teraz charyzmatyczny wymiar Dzieła, zachęca nas do wzmocnienia rodzinnej atmosfery czułości i zaufania: prałat musi być przewodnikiem, ale przede wszystkim ojcem.

Wraz z tymi słowami proszę was również o modlitwę w intencji pracy, o którą poprosił nas papież Franciszek, aby dostosować prawo partykularne Prałatury do wskazań Motu proprio Ad charisma tuendum, pozostając - jak sam nam mówi - wiernym charyzmatowi.

Z całą czułością błogosławi was,

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz