Statuty Opus Dei

Statuty Opus Dei zostały promulgowane przez papieża św. Jana Pawła II w 1982 roku. Napisane po łacinie, precyzyjnie określają konfigurację prawną tej prałatury, jej organizację i cele.Statuty Opus Dei zostały promulgowane przez papieża św. Jana Pawła II w 1982 roku. Napisane po łacinie, precyzyjnie określają konfigurację prawną tej prałatury, jej organizację i cele.

Jak w praypadku innych dokumentów prawnych kanoniczny tekst jest po łacinie: Codex iuris particularis Operis Dei. 

Tłumaczenia nie oficjalne: