Słowo od Prałata (7 stycznia 2023 r.)

Prałat Opus Dei życzy szczęśliwego Nowego Roku oraz informuje, że w dniach 12-16 kwietnia odbędzie się nadzwyczajny Kongres Generalny.

Kochani! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Prośmy Pana Boga, aby kontemplowanie tajemnicy Dzieciątka, które “nam się narodziło” (Iz 9, 5) i jest Bogiem, zaowocowało w nas łaską skutecznego postanowienia, aby żyć dla innych.

Wiecie dobrze, że w tym nowym roku odbędzie się nadzwyczajny Kongres Generalny. Posłuży on temu, o co poprosił nas Papież: wprowadzeniu odpowiednich zmian w Statutach Prałatury. Będzie miał miejsce od 12 do 16 kwietnia, w oktawie Wielkanocy.

Oczywiście, chodzi o takie zmiany, które nie wpłyną na istotę Dzieła takiego, jakie nam przekazał św. Josemaría. To właśnie wskazał nam Ojciec Święty: chronić charyzmat i dbać o niego (Ad charisma tuendum).

Wszystkich Was poprosiłem o przesłanie propozycji odnośnie Statutów, które w świetle prośby Papieża uznacie za właściwe. Skoro jest to dokument ściśle prawniczy, wielu z Was nie przesłało żadnych sugestii. Ale liczni są również ci, których propozycje dotarły. Dziękuję Bogu za to, że każdego dnia otrzymuję zapewnienia o Waszym pragnieniu bycia wiernymi i wspólnym czynieniu Opus Dei w tych okolicznościach.

Te sugestie zostaną teraz uporządkowane, a przygotowany materiał zostanie przedstawiony Kongresowi do analizy i aprobaty. Wynik końcowy zostanie przekazany Stolicy Świętej.

Liczę na Waszą modlitwę za tę pracę, by potoczyła się ona pomyślnie.

Na ten nowy rok, z całego serca wam błogosławię,

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 7 stycznia 2023 r.