List Prałata Opus Dei (6 października 2022 r.)

Prałat Opus Dei informuje, że w pierwszej połowie 2023 r. zwoła Nadzwyczajny Kongres Generalny w celu dostosowania statutów Dzieła do postanowień motu proprio “Ad charisma tuendum”.

Kochani! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Jak już Wam pisałem, razem z Radą Generalną i Asesorią Centralną analizujemy w jaki sposób wprowadzić w życie to, o co Papież nas poprosił w kwestii dostosowania Statutów Dzieła do postanowień Motu proprio Ad charisma tuendum.

Z Dykasterii ds. Duchowieństwa zasugerowano nam żebyśmy nie ograniczali się do kwestii zależności Prałatury od tej Dykasterii oraz zmiany okresu informowania Stolicy Świętej o działalności Prałatury z pięcioletniego na roczny. Doradzono nam, żebyśmy zaproponowali inne możliwe drobne zmiany w Statutach, które w świetle Motu proprio naszym zdaniem byłyby właściwe.

Biorąc pod uwagę, że sprawa wynika z inicjatywy Stolicy Świętej, wprowadzenie zmian w Statutach nie wymaga żeby odbyły się kolejne Kongresy Generalne (por. nr 181, § 3). Mimo wszystko, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Asesorii Centralnej i Rady Generalnej, zwołam Nadzwyczajny Kongres Generalny poświęcony tylko i wyłącznie tej sprawie. Odbędzie się on w pierwszej połowie 2023 r.

Dla przygotowania prac Kongresu, przydatne będą także konkretne sugestie tych z Was, którzy chcieliby je przesłać z odpowiednim wyprzedzeniem. Wkrótce otrzymacie informację o tym w jaki sposób i kiedy wysłać je do mnie, tak aby ułatwić ich analizę.

Pamiętajcie, że chodzi o wprowadzenie w życie wskazówek Stolicy Świętej, a nie o proponowanie jakichkolwiek zmian, które mogłyby nam wydawać się przydatne. Oprócz tego, że pragniemy być wierni dziedzictwu naszego założyciela, należy brać pod uwagę ogólne dobro, którym jest prawna stabilność instytucji.

Oczywiście, oprócz kwestii związanych ze Statutami, tekst Motu proprio może rodzić inne sugestie mające na celu nadanie nowego impulsu dziełom apostolskim. Poprosimy Was o nie gdy zostaną zorganizowane Tygodnie pracy w przyszłości.

Wszystko to powierzamy wstawiennictwu św. Josemaríi właśnie dziś, gdy mija dwadzieścia lat od jego kanonizacji. Zgodnie z pragnieniem Papieża Franciszka, prośmy Boga, żeby charyzmat, który Bóg powierzył naszemu Ojcu wydał nowe owoce w służbie Kościołowi w życiu każdego z nas.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 6 października 2022 r.