Spis komentarzy do Ewangelii

Od pewnego czasu publikujemy na naszej stronie komentarze do Ewangelii na dany dzień. Poniżej zamieszczamy spis tych tekstów. Spis ten jest uaktualniany na bieżąco.

Ewangelia wg św. Mateusza

Ewangelia wg św. Marka

Ewangelia wg św. Łukasza

Ewangelia wg św. Jana


Ewangelia wg św. Mateusza

Mt 1,1-16.18-23: Narodziny NMP

Mt 1, 1-17: Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa

Mt 1, 16. 18-21. 24a: Józef milczący i słuchający

Mt 1, 18-24: Św. Józef - stawić czoła rzeczywistości

Mt 1, 18-23: Narodziny NMP II

Mt 1, 18-24: „Nadasz mu imię Jezus”

Mt 2, 1-12: Objawienie Pańskie

Mt 2, 13-18: Świętych Młodzianków

Mt 2, 13-15; 19-23:«Nazwany będzie Nazarejczykiem»

Mt 3, 1-12: Głos Jana Chrzciciela

Mt 3, 13-17: Chrzest Pana Jezusa

Mt 4, 1-11:Kuszenie na pustyni

Mt 4, 12-17: Rybacy ludzi

Mt 4, 12-17.23-25: Siła Ewangelii

Mt 5, 18-22: Powołanie, krzyż i szczęście

Mt 5, 1-12a: Uroczystość Wszystkich Świętych

Mt 5, 1-12: Błogosławieństwa

Mt 5, 13-16: Sól i światło

Mt 5, 13-16: Sól i światło (II)

Mt 5, 13-16: Sól ziemi, światło świata

Mt 5, 17-19: Pełnia poprzez drobne rzeczy

Mt 5, 17-19: Być wielkim w królestwie niebieskim

Mt 5, 17-37: Pełnia prawa

Mt 5, 20-26: Przez przebaczenie do miłości

Mt 5, 20-26: Wymagający turniej, w którym każdy może wygrać

Mt 5, 27-32: Serce wolne, aby kochać

Mt 5, 38-42: Przełamać błędne koło nienawiści

Mt 5, 43-48: Gesty wyrażające miłość

Mt 5, 43-48: Aby być dobrymi dziećmi, mówmy "Dzień dobry"

Mt 5, 38-48: Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Mt 6, 1-6. 16-18: Środa popielcowa

Mt 6, 1-6. 16-18: Trzy pomniki miłości

Mt 6, 7-15: Intencje, w jakich modlił się Pan Jezus

Mt 6, 7-15: Modlitwa zawierająca to, co najważniejsze

Mt 6, 19-23: Gdzie jest twoje serce?

Mt 6, 24-34: Królestwo Boga i "niebieskie ptaki"

Mt 7, 1-5: Pochopne sądy

Mt 7, 6.12-14: Wybrać drogę prowadzącą do życia

Mt 7, 7-12: Kiedy nie działa dzwonek Boga

Mt 7, 15-20: Nauczyciela poznaje się po owocach

Mt 7, 21.24-27: Życie zbudowane na skale

Mt 8, 1-4: Prostota trędowatego

Mt 8, 5-11: Nigdy nie znalazłem tak wielkiej wiary

Mt 8, 18-22: Idąc śladami Jezusa

Mt 8, 23-27: W ramionach naszego Ojca, Boga

Mt 8, 28-34: Pan Jezus przychodzi na czas

Mt 9, 1-8: «Odpuszczone są ci twoje grzechy»

Mt 9, 9-13: Wstał i poszedł za Nim

Mt 9, 9-13: Święty Mateusz, apostoł i ewangelista

Mt 9, 14-15: Wielki Post, radosny czy smutny?

Mt 9, 14-17: Radość, czas Jezusa

Mt9, 18-26: Twoja wiara cię ocaliła

Mt 9, 27-31: Pacjent staje się uczniem

Mt 9, 32-38: Żniwo jest wielkie

Mt 9, 35-38; 10, 1.6-8: Robotnicy na żniwo

Mt 10, 1-7: Bliskie już jest Królestwo niebieskie

Mt 10, 7-15: Ustanowienie Królestwa

Mt 10, 16-23: Pozwolić działać Duchowi Świętemu

Mt 10, 17-22: Św. Szczepan, pierwszy męczennik

Mt 10, 24-33: Nie bójcie się, mamy po swojej stronie naszego Boga Ojca

Mt 10, 34 - 11, 1: oddać życie za innych

Mt 10, 26-33: Nie lękajcie się!

Mt 10, 37-42: Wziąć krzyż

Mt 11, 2-11: Przygotować drogę

Mt 11, 11-15: Walka chrześcijanina

Mt 11, 20-24: Cuda, które wzywają do nawrócenia

Mt 11, 25-27: Dar bycia dziećmi Bożymi

Mt 11, 28-30: Jezus nadaje sens naszemu zmęczeniu

Mt 11, 25-30: Znajdziecie ukojenie

Mt 11, 25-30: Bóg pragnie, abyśmy byli jak małe dzieci

Mt 11, 25-30: Św. Katarzyna Sieneńska

Mt 11, 28-30: Słodkie jarzmo miłości

Mt 12, 1-8: Odpocząć, aby umieścić Boga w centrum

Mt 12, 14-21: Choćby odrzucali Ewangelię

Mt 12, 38-42: Jezus jest jedyną drogą zbawienia

Mt 12, 46-50: Kościół jest rodziną

Mt 12, 46-50: NMP z Góry Karmel, moja Matka i moi bracia

Mt 12, 46-50: Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Mt 13, 1-9: Jezus naucza o odwiecznych prawdach powszednim językiem

Mt 13, 1-23: Przypowieść o siewcy

Mt 13, 10-17: Patrzeć oczami Jezusa

Mt 13, 18-23: Zagubione słowo

Mt 13, 24-30: Bóg nie jest naiwny

Mt 13, 24-43: Pszenica i chwast

Mt 13, 31-35: Łaska Boża działa przez cały czas

Mt 13, 36-43: Odkrywanie chwastów w świecie i w naszych sercach

Mt 13, 44-46: Ukryty skarb, szlachetny kamień

Mt 13, 44-52: Ukryty skarb

Mt 13, 47-53: Zagarniająca sieć

Mt 13, 54-58: Jesteśmy cudownym dziełem Boga

Mt 14, 1-12: Stracić głowę dla miłości

Mt 14, 13-21: Chleby i ryby

Mt 14, 13-31: Bóg błogosławi naszą szczodrość

Mt 14, 22-33: Człowiecze małej wiary!

Mt 14, 22-36: Oczyścić ludzkie umysły

Mt 15, 21-28: Niech ci się stanie, jak pragniesz

Mt 15, 21-28: Niewiasto, wielka jest twoja wiara!

Mt 15, 29-37: Dla ludzi

Mt 16, 13-20: Ty jesteś Piotr

Mt 16, 13-19: Katedry świętego Piotra

Mt 16, 13-19: Uroczystość Świętych Piotra i Pawła

Mt 16, 13-23: Aby wzlecieć wysoko

Mt 16, 21-27: Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje

Mt 16, 24-28: Krzyż jako droga do szczęścia

Mt 17,1-9: Przemienienie Pańskie

Mt 17, 10-13: Nawrócenie serca

Mt 17, 14-20: Świat potrzebuje naszej wiary

Mt 17, 22-27: Podatek na Świątynię

Mt 18, 1-5.10: Św. Aniołowie Stróżowie

Mt 18, 12-14: Pan Jezus nie zaokrągla liczb

Mt 18, 15-20: Upomnienie braterskie

Mt 18, 15-20: Jezus uczy praktykowania braterskiego upomnienia

Mt 18, 21-35: Przebaczenie

Mt 18, 21-36: Granice w przebaczeniu

Mt 18, 21-19, 1: Uczeń Chrystusa jest zobowiązany zawsze przebaczać

Mt 19, 3-12: Szczęśliwi na zawsze

Mt 19, 13-15: Ulubieńcy Boga

Mt 19, 16-22: Jeśli chcesz być doskonały

Mt 19, 23-30: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego

Mt 20, 1-16: Robotnicy z winnicy

Mt 20, 1-16: Idźcie i wy do mojej winnicy

Mt 20, 17-28: Miłość matki

Mt 20, 20-28: Św. Jakub Apostoł - Mężczyźni i kobiety o wielkich marzeniach

Mt 21, 1-11: Uroczysty wjazd do Jerozolimy

Mt 21, 23-27: Zrozumieć Jezusa

Mt 21, 28-32: Możemy jeszcze się nawrócić

Mt 21, 28-32: Dwóch synów

Mt 21, 33-43: Przewrotni rolnicy

Mt 21, 33-43.45-46: Bóg nam ufa

Mt 22, 1-14: Strój weselny

Mt 22, 1-14: Uczta weselna Baranka

Mt 22, 15-21: Podatek dla Cezara

Mt 22, 34-40: Pierwsze przykazanie

Mt 22, 34-40: Bóg powtarza swoje nauki

Mt 23, 1-12: Żyć, aby służyć

Mt 23, 1-12: Ułatwić drogę do Nieba

Mt 23, 13-22: Obudzić pragnienie świętości

Mt 23, 23-26: Wszystko z miłości!

Mt 23, 27-32: Ci, w których mieszka ogień Chrystusowej miłości

Mt 24, 37-44: Czuwajcie

Mt 24, 42-51: Czuwać sercem i czynami

Mt 25, 1-13: Pan młody idzie!

Mt 25, 1-13: Jeśli nie mam miłości, jestem nikim

Mt 25, 1-13: Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Mt 25, 14-30: Zarządzanie naszymi talentami

Mt 25, 14-30: Każdemu kto ma, będzie dodane

Mt 25, 31-46: Uroczystość Chrystusa Króla

Mt 26, 14-25: Kiedy na jaw wychodzą zamysły serca

Mt 28, 8-15: Bez lęku

Mt 28, 16-20: Najświętsza Trójca

Ewangelia wg św. Marka

Mk 1, 1-8: Przygotujcie drogę Panu

Mk 1, 7-11: Chrzest Pański

Mk 1, 12-15: Jezus na pustyni

Mk 1, 14-20: Rybacy ludzi

Mk 1, 21-28: Sekret Pana Jezusa

Mk 1, 21b-28: W synagodze w Kafarnaum

Mk 1, 29-39: "Kto rano wstaje (aby modlić się), temu Pan Bóg daje"

Mk 1, 29-39: Jedność życia

Mk 1, 40-45: Ikona nadziei

Mk 1, 40-45: "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić"

Mk 2, 1-12: Jestem izolatorem czy przewodnikiem?

Mk 2, 13-17: Pan nikogo nie wyklucza

Mk 2, 18-22: Aby cieszyć się bliskością Pana

Mk 2, 23-28: Poruszać się pod Bożym spojrzeniem

Mk 3, 1-6: Czułość gniewnego spojrzenia

Mk 3, 7-12: Jezus, dawca życia

Mk 3, 13-19: Wszyscy jesteśmy powołani, by tworzyć Kościół

Mk 3, 20-21: Niezrozumiani przez najbliższych

Mk 3, 20-35: Pełnić wolę Boga

Mk 3, 22-30: Zjednoczeni z korzeniem, zjednoczeni z Chrystusem

Mk 4, 1-20: Siewca

Mk 4, 1-20: Zasiani między ciernie

Mk 4, 21-25: Bez miary

Mk 4, 26-34: Cierpliwości, On działa powoli, lecz skutecznie

Mk 4, 26-34: Wieczny owoc świętości

Mk 4, 35-41: W ramionach naszego Ojca Boga

Mk 4, 35-41: Jezus Chrystus obecny w Kościele i w naszych trudnościach

Mk 5, 1-20: Moc naszego Pana wspiera naszą słabość

Mk 5, 21-43: Wartość zwyczajnych czynów

Mk 5, 21-43: Rodzimy się, aby żyć na wieki

Mk 6, 1-6: Konieczność wiary

Mk 6, 1-6: Bóg może wejść w nasz Nazaret

Mk 6, 7-13: Wskazówki na drogę

Mk 6, 7-13: Nieść Ewangelię do wszystkich domów

Mk 6, 14-29: Herod chciał dobrze, ale to za mało, aby postępować dobrze

Mk 6, 17-29: Męczeństwo Jana Chrzciciela

Mk 6, 30-34: Odpoczynek, który rodzi się z miłości

Mk 6, 30-34: Odpoczynek apostołów

Mk 6, 34-44: Współpracownicy Pana Jezusa

Mk 6, 45-52: Trudności w drodze

Mk 6, 53-56: Rewolucja czułości

Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23: Zakochane serce

Mk 7, 1-13: Mycie rąk przed posiłkiem

Mk 7, 14-23: Odwrócenie kierunku

Mk 7, 24-30: Wiara przekraczająca granice

Mk 7, 31-37: Miłosierne spojrzenie

Mk 7, 31-37: Słuchać, aby zacząć mówić

Mk 8, 1-10: Jezus nie opuszcza tych, którzy stawiają na niego

Mk 8, 11-13: Nie będzie znaku

Mk 8, 14-21: Zapomnienie o Bogu

Mk 8, 22-26: Wartość  przebaczenia

Mk 8, 27-35: Boże horyzonty

Mk 8, 34-9, 1: Zwyciężyć świat, czy stracić życie?

Mk 9, 2-10: Przemienienie Pańskie

Mk 9, 14-29: Wiara ojca

Mk 9, 30-37: Tak jak jedno z tych dzieci

Mk 9, 38-40: Nie chodzi z nami

Mk 9, 38-43.45.47-48: Pragnąć świętości innych ludzi

Mk 9, 41-50: Uczeń Chrystusa ma obowiązek, aby dać dobry przykład

Mk 10, 1-12: Powołani, aby kochać wiecznie

Mk 10, 2-16: Piękno wiernej miłości

Mk 10, 13-16: Ulubieńcy Boga

Mk 10, 17-27: Wznieść serce do bogactw Chrystusa

Mk 10, 28-31: Członkowie Bożej rodziny

Mk 10, 35-45: Wielkie serca potrafią służyć

Mk 10, 32-45: Prawdziwa wielkość

Mk 10, 46b-52: Modlitwa niewidomego, który chciał przejrzeć

Mk 10, 46-52: Wiara wyrażona wołaniem

Mk 11, 1-10: Niedziela Palmowa

Mk 11, 11-25: Czy Panu Jezusowi puściły nerwy?

Mk 11, 27-33: Prości albo zagmatwani

Mk 12, 1-12: Umiłowany syn

Mk 12, 13-17: Droga Boża w prawdzie

Mk 12, 18-27: Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych

Mk 12, 28b-34: Kochać to najważniejsze przykazanie

Mk 12, 28b-34: Boża konstytucja

Mk 12, 28b-34: Kochać Boga i ludzi

Mk 12, 35-37: Syn Dawida i Syn Boży

Mk 12, 38-44: Daj to, co możesz dać

Mk 12, 38-44: Bogaci w królestwie Niebieskim

Mk 13, 24-32: Wówczas ujrzą Syna Człowieczego

Mk 13, 33-37: Czuwajcie!

Mk 16, 9-15: Apostołowie i ich słabości

Mk 16, 15-18: Idźcie na cały świat

Mk 16, 15-20: Świadkowie radości

Ewangelia wg św. Łukasza

Łk 1, 1-4; 4, 14-21: "Dziś" Chrystusa

Łk 1, 5-25: Pozostał niemy

Łk 1, 26-38: Pełna łaski

Łk 1, 26-38: Oto ja służebnica Pańska

Łk 1, 26-38: Zwiastowanie Pańskie

Łk 1, 26-38: Ukochani Boga

Łk 1, 39-45: Pośpiech serdeczności

Łk 1, 39-45: Zapał Najświętszej Maryi Panny

Łk 1, 39-47: Najświętszego imienia Maryi

Łk 1, 39-56: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Łk 1, 39-56: Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Łk 1, 46-56: Ślad Bożej miłości

Łk 1, 57-66: Długa cisza

Łk 1, 57-66.80: Jak ma mieć na imię to dziecię?

Łk 1, 67-79: Wielka nadzieja

Łk 2,1-14: Narodził się w Betlejem

Łk 2,16-21: Niemowlę leżące w żłobie

Łk 2, 21-24: Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

Łk 2, 22-35: Żyć Nadzieją

Łk 2, 22-40: Ofiarowanie w Świątyni

Łk 2, 22-40: Święto Świętej Rodziny

Łk 2, 36-40: Odkryć, głosić i naśladować Mesjasza w każdym wieku

Łk 2, 41-52: Święto Świętej Rodziny

Łk 2, 41-52: Św. Stanisław Kostka: Miłość rodzicielska wymaga ciągłego oczyszczenia

Łk 2, 41-52: Jezus musiał to mocno powiedzieć wszystkim rodzicom

Łk 2, 41-51: Niepokalane serce NMP: Serca schorowane i serce niepokalane

Łk 3, 1-6: Upragniony pragnie spotkania z nami

Łk 3, 15-16.21-22: Chrzest Pański

Łk 3, 10-18: Aktywne oczekiwanie Adwentowe

Łk 4, 1-13: Kuszenie

Łk 4, 21-30: Syn cieśli

Łk 4, 24-30: Przyjąć słowo Jezusa

Łk 4, 31-37: Słowo pełne mocy

Łk 4, 38-44: Wstała i usługiwała im

Łk 5, 1-11: Zarzućcie sieci

Łk 5, 1-11: Zostawili wszystko i poszli za Nim

Łk 5, 1-11: Wspomnienie liturgiczne św. Josemaríi

Łk 5, 17-26: Pan Jezus lekarzem grzeszników

Łk 5, 27-32: Udać się do lekarza

Łk 5, 33-39: Przyjdzie czas na post

Łk 6,1-5: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu»

Łk 6, 6-11: «Wyciągnij rękę»

Łk 6, 12-18: Podejmować dojrzałe decyzje

Łk 6, 12-19: Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Łk 6, 17. 20-26: Poemat Boskiej miłości

Łk 6, 20-26: «Błogosławieni jesteście...»

Łk 6, 27-38: "Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół"

Łk 6, 36-38: Miłość bez miary

Łk 6, 39-42: Być przewodnikiem, nie potykaczem

Łk 6, 39-45: Rozumieć i kochać

Łk 6, 43-49: Rozmyślać nad Słowem Bożym

Łk 6, 27-38: Tylko miłość zwycięża nienawiść

Łk 6, 39-42: Pozwolić, by nauczyciel nas pouczył

Łk 7, 1-10: Pan Jezus czeka na mnie

Łk 7, 11-17: Dzielić się cierpieniem z Bogiem

Łk 7, 18b-23: Spotkać się z Chrystusem osobiście

Łk 7, 24-30: Największe pragnienie człowieka

Łk 7,31-35: Pamiętać, aby dziękować

Łk 7, 36-50: Marzenia o nowym sercu

Łk 8, 1-3: Umocnieni Jego głosem

Łk 8, 4-15: Być dobrą ziemią

Łk 8, 16-18: Zapalona lampa

Łk 8, 19-21: Rodzina Jezusa

Łk 9,1-6: Posłanie dwunastu

Łk 9, 7-9: I Herod starał się Go zobaczyć

Łk 9,11b-17: Wy dajcie im jeść

Łk 9, 18-21: «Za kogo Mnie uważacie?»

Łk 9, 22-25: Prawda krzyża

Łk 9, 28b-36: Przemienienie

Łk 9, 28b-36: Przemienie Pańskie

Łk 9, 43b-45: Służyć, aby królować z Nim

Łk 9, 46-50: Dążyć do rzeczy wielkich

Łk 9, 51-56: Moc cierpliwości

Łk 9, 51-62: Wolność

Łk 9, 57-62: Propozycja Jezusa

Łk 10, 1-9: Posłanie i modlitwa

Łk 10, 1-12: Żniwo jest wielkie

Łk 10, 13-16: Boże biadanie

Łk 10, 17-24: Nadzieja Nieba

Łk 10, 21-24: Mądrość i roztropność maluczkich

Łk 10, 25-37: Kochać tak, jak kocha Bóg

Łk 10, 1-12.17-20: Oto was posyłam

Łk 10, 25-37: Dobry Samarytanin

Łk 10,38-42: Marta i Maria

Łk 10, 38-42: Potrzeba tylko jednego

Łk 11, 1-4: Synowska więź z Ojcem

Łk 11,1-13: Ojcze nasz

Łk 11, 5-13: Proście, a będzie wam dane

Łk 11, 14-23: Pozwolić zwyciężyć się przez Boga

Łk 11, 15-26: Jedność

Łk 11, 15-26: Z diabłem nie ma kompromisów

Łk 11, 27-28: Droga Maryi

Łk 11, 29-32: Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza

Łk 11, 29-32: Naśladować mieszkańców Niniwy i Królową z południa

Łk 11, 37-41: Oczyścić wnętrze

Łk 11, 42-46: Czystość intencji

Łk 11, 47-54: Biada wam

Łk 12, 1-7: Czas głosić Ewangelię na dachach

Łk 12, 8-12: Przyjąć Ducha Świętego

Łk 12,13-21: Bogaci u Boga

Łk 12, 13-21: Ubóstwo Chrystusa naszym bogactwem

Łk 12, 32-48:Wierny i roztropny rządca

Łk 12, 35-38: Najbliżsi przyjaciele Jezusa

Łk 12, 39-48: Zarządcy Bożych tajemnic

Łk 12, 49-53: Pożar miłości

Łk 12, 49-53: Ogień miłości

Łk 12, 54-59: Moralność jest ważniejsza niż prognoza pogody

Łk 13, 1-9: Nawrócenie

Łk 13, 1-9: Nie odkładać nawrócenia

Łk 13, 18-21: Do czego podobne jest królestwo Boże?

Łk 13, 22-30: Ciasne drzwi

Łk 13, 22-30: Zapał apostolski

Łk 13, 31-35: Pójdę moją drogą

Łk 14, 1-6: Śledzili, lecz nie naśladowali

Łk 14,1.7-14: Przyjacielu, przesiądź się wyżej

Łk 14, 1.7-11: Kroczenie w prawdzie

Łk 14, 15-24: Zaproszeni na ucztę

Łk 14,25-33: Jeśli ktoś przychodzi do Mnie

Łk 14, 25-33: Być uczniem Chrystusa

Łk 15, 1-32: Zagubiona owca

Łk 15, 1-3. 11-32: Syn marnotrawny, Bóg świętuje

Łk 15, 1-3. 11-32: Na nowo odkryć oblicze Boga Ojca

Łk 15, 1-10: «Przyszedłem powołać grzeszników»

Łk 16, 1-8: Roztropność synów światłości

Łk 16, 1-13: Obrotny rządca

Łk 16, 9-15: Dążyć do tego co wysokie

Łk 16, 19-31: Opowieść o bogaczu i Łazarzu

Łk 16, 19-31: Życie - czas na służbę

Łk 17, 1-6: Szczera wzajemna pomoc

Łk 17, 5-10: Wiara i służba

Łk 17, 7-10: Droga do szczęścia

Łk 17, 11-19: Dziesięciu trędowatych

Łk 17, 11-19: Wiara i wdzięczność

Łk 17, 20-25: Przyjąć królestwo Boże

Łk 17, 26-37: Dzień Pański to nie katastrofa

Łk 18, 1-8: Niesprawiedliwy sędzia

Łk 18, 1-8: Nie ustawać w modlitwie

Łk 18, 9-14: Faryzeusz i celnik

Łk 18, 9-14: Modlitwa chrześcijanina - modlitwą serca

Łk 18, 35-43: Twoja wiara cię uzdrowiła

Łk 19, 1-10: Zacheusz

Łk 19, 1-10: Zszedł z pośpiechem i przyjął Go rozradowany

Łk 19, 11-28: Obracajcie nimi, aż wrócę

Łk 19, 28-40: Niedziela Palmowa

Łk 19, 41-44: Łzy Jezusa

Łk 19, 45-48: Oczyszczenie Kościoła

Łk 20, 27-38: Saduceusze i zmartwychwstanie

Łk 20, 27-40: Pewność zmartwychwstania

Łk 21, 1-4: Wszystko, co miała

Łk 21, 5-11: Nie trwóżcie się!

Łk 21, 5-19: Nie zostanie kamień na kamieniu

Łk 21, 12-19: Wytrwałość

Łk 21, 20-28: Sprawiedliwość i dobroć Boga

Łk 21, 25-28.34-36: Zakochane serca

Łk 21, 29-33: Wbrew pozorom, zbliża się lato

Łk 23, 35-43: Chrystus Król

Łk 24, 13-35: Droga do Emaus

Łk 24, 13-35: Przy łamaniu chleba

Łk 24, 35-48: Chwalebne rany

Łk 24, 35-48: Zrozumieć Pisma

Łk 24, 46-53: Wniebowstąpienie

Ewangelia wg św. Jana

J 1, 1-18: Na początku było Słowo

J 1, 1-18: Ciemności już nie kryją Ziemi

J 1, 1-18: Odnaleźć Boże oblicze

J 1, 6-8.19-28: Nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała

J 1, 19-28: Skuteczność głosu

J 1, 29-34: Baranek Boży

J 1, 35-42: Oto Baranek Boży!

J 1, 35-42: Około godziny dziesiątej

J 1, 43-51: Widziałem cię, gdy byłeś pod figowcem

J 1, 45-51: Święty Bartłomiej

J 1, 47-51: Więcej Pana Boga

J 2, 1-11: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

J 2, 13-22: Oczyszczenie serca

J 2, 13-25: Oczyszczenie świątyni

J 3, 1-8: Nauczyć się Bożej logiki

J 3, 7b-15: Wąż Mojżesza a Krzyż Jezusa

J 3, 16-21: Zachować czyste oczy wiary

J 3, 13-17: Podwyższenie Krzyża Świętego

J 3, 14-21: Radość zbawienia

J 3, 16-18: Trójca Święta

J 3, 31-36: Zmiana perspektywy

J 4, 5-42: Daj Mi pić!

J 4, 43-54: Nasze zaufanie do Jezusa ma wykraczać poza śmierć

J 5, 1-16: Przyjaciel pomagający potrzebującemu

J 5, 17-30: Poznać Boga poprzez Jezusa Chrystusa

J 5, 31-47: Pismo święte, droga wiary

J 6, 1-15: Czy apostołowie zaliczyli test?

J 6, 1-15: Chleb, który daje życie wieczne

J 6, 16-21: Łódź nie zatonie

J 6, 22-20: Zasmakować Eucharystii

J 6, 24-35: Boży chleb

J 6, 30-35: Eucharystia napełnia nas życiem

J 6, 35-40: Tam gdzie jest życie trwające na wieki

J 6, 41-51: Chleb, który zstępuje z nieba

J 6, 44-51: Jezus Chrystus, Droga i Drzwi do Ojca

J 6, 51-58: Chleb z nieba

J 6, 55.60-69: Wiara, światło serca

J 6, 55.60-69: Chleb, który daje życie wieczne

J 7, 1-2. 10. 25-30: Uznać boskość Jezusa

J 7, 40-53: Słuchać Jezusa

J 8, 1-11: Cudzołożnica

J 8, 1-11: Albo nieludzki, albo bluźnierczy

J 8, 21-30: Na tej samej częstotliwości co Pan

J 8, 31-42: Wolne pozostanie syna

J 8, 51-59: Kim jest Jezus?

J 9,1-41: Niewidomy od urodzenia

J 10,1-10: Brama owiec

J 10, 11-18: Radość, która zmienia świat

J 10, 22-30: Święto Poświęcenia Świątyni

J 10, 27-30: Miłość Jezusa jest niezwyciężona

J 10, 31-42: Czyżbym był Bogiem?

J 11, 1-45: Wskrzeszenie Łazarza

J 11, 45-57: Skupienie

J 12, 1-11: Wonność serca

J 12, 24-26: Św. Wojciech: Pasmo porażek zwieńczone sukcesem

J 12, 24-26: Święty Wawrzyniec

J 12, 20-33: Przyciągnę wszystkich do siebie

J 12, 44-50: Konieczność wiary w Boga

J 13, 1-15: Do końca ich umiłował

J 13, 1-15: Jezus obmywa nogi

J 13, 16-20: Wszystko jest częścią Bożych planów

J 13, 21-33.36-38: Lekcja najwyższej miłości

J 13, 31-33a. 34-35: Nowe przykazanie

J 14, 1-6: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

J 14, 1-6: Nie ma alternatywnej trasy

J 14, 1-12: Ja jestem Drogą

J 14, 6-14: Jezus jest drogą, która prowadzi do Ojca

J 14, 7-14: Jezus działa Bożą mocą poprzez swoich uczniów

J 14, 15-21: Paraklet

J 14, 21-26: Radość z tego, że Chrystus żyje w nas

J 14, 23-29: Mieszkanie u niego uczynimy

J 14, 27-31a: Wiara jako źródło pokoju

J 15, 1-8: Żyć życiem Chrystusa

J 15, 1-8: Co jest chwałą Ojca?

J 15, 9-11: Być posłusznym oznacza kochać

J 15, 9-17: Tak jak Jezus nas umiłował

J 15, 9-17: Św. Maciej, apostoł z ławki rezerwowej

J 15, 12-17: Przyjaciele Boga

J 15, 18-21: Sługa nie jest większy od swego Pana

J 15, 26-27; 16, 1-4a: Przezwyciężyć strach

J 16, 5-11: Dlaczego odejście Jezusa jest pożyteczne

J 16, 12-15: Trójca Przenajświętsza

J 16, 12-15: Duch Prawdy

J 16, 16-20: Zawsze radośni

J 16, 20-23a: Kobieta, która przynosi na świat Życie

J 16, 23b-28: W imię moje

J 16, 29-33: Walczyć ze wsparciem

J 17, 1-11a: Ci, którzy zachowują słowa Boga

J 17, 11b-19: Abyśmy stanowili jedno

J 17, 20-26: Chcę, aby byli ze mną

J 18, 1- 19, 42: Dzień zwycięstwa

J 18, 33b-37: Uroczystość Chrystusa Króla

J 19, 17-30: Pragnę

J 19, 25-27: Oto Matka twoja

J 19, 25-27: Święto NMP Matki Kościoła

J 19, 31-37: Najświętsze Serce Pana Jezusa

J 20, 1a. 2-8: Święto Świętego Jana Ewangelisty

J 20, 1-2.11-18: Wędrówka Marii Magdaleny

J 20, 1-9: Chrystus żyje!

J 20, 11-18: Błogosławieni ci, którzy płaczą

J 20, 19-31: Widzieliśmy Pana

J 20, 19-31: Ewangelia z niedzieli Miłosierdzia Bożego

J 20, 19-23: Ogień Boży

J 20, 19-23: Zesłanie Ducha Świętego

J 21, 1-14: Po co wracać do Galilei

J 21, 1-19: Ty wiesz, że Cię kocham

J 21, 15-19: Rozmowa po śniadaniu

J 21, 20-25: Zbliżać się do Chrystusa, niewyczerpanego źródła życia