Spis komentarzy do Ewangelii

Od pewnego czasu publikujemy na naszej stronie komentarze do Ewangelii na dany dzień. Poniżej zamieszczamy spis tych tekstów. Spis ten jest uaktualniany na bieżąco.

Komentarz do Ewangelii
Opus Dei - Spis komentarzy do Ewangelii

Ewangelia wg św. Mateusza

Ewangelia wg św. Marka

Ewangelia wg św. Łukasza

Ewangelia wg św. JanaEwangelia wg św. Mateusza

Mt 1,1-16.18-23: Urodziny NMP

Mt 1,18-23: Urodziny NMP II

Mt 1, 18-24: „Nadasz mu imię Jezus”

Mt 2, 1-12: Objawienie Pańskie

Mt 2,13-15; 19-23: «Nazwany będzie Nazarejczykiem»

Mt 3, 1-12: Głos Jana Chrzciciela

Mt 3,13-17: Chrzest Pana Jezusa

Mt 4,1-11: Kuszenie na pustyni

Mt 4,12-17: Rybacy ludzi

Mt 5,13-16: Sól i światło

Mt 5, 17-37: Pełnia prawa

Mt 5, 38-48: Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Mt 9, 9-13: Święty Mateusz, apostoł i ewangelista

Mt 10, 26-33: Nie lękajcie się!

Mt 10, 37-42: Wziąć krzyż

Mt 11, 2-11: Przygotować drogę

Mt 11, 25-30: Znajdziecie ukojenie

Mt 13, 1-23: Przypowieść o siewcy

Mt 13, 24-43: Pszenica i chwast

Mt 13, 44-52: Ukryty skarb

Mt 14, 13-21: Chleby i ryby

Mt 14, 22-33: Człowiecze małej wiary!

Mt 15, 21-28: Niewiasto, wielka jest twoja wiara!

Mt 16, 13-20: Ty jesteś Piotr

Mt 16, 21-27: Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje

Mt 17,1-9: Przemienienie Pańskie

Mt 18, 1-5.10: Św. Aniołowie Stróżowie

Mt 18, 15-20: Upomnienie braterskie

Mt 18, 21-35: Przebaczenie

Mt 20, 1-16: Robotnicy z winnicy

Mt 21,1-11: Uroczysty wjazd do Jerozolimy

Mt 21, 28-32: Dwóch synów

Mt 21, 33-43: Przewrotni rolnicy

Mt 22, 1-14: Strój weselny

Mt 22, 15-21: Podatek dla Cezara

Mt 22, 34-40: Pierwsze przykazanie

Mt 24,37-44: Czuwajcie
Ewangelia wg św. Marka
Ewangelia wg św. ŁukaszaŁk 1, 1-4; 4, 14-21: "Dziś" Chrystusa

Łk 1,26-28: Pełna łaski

Łk 1, 39-47: Najświętszego imienia Maryi

Łk 2,1-14: Narodził się w Betlejem

Łk 2,16-21: Niemowlę leżące w żłobie

Łk 2,22-40: Ofiarowanie w Świątyni

Łk 2,41-52: Św. Stanisław Kostka: Miłość rodzicielska wymaga ciągłego oczyszczenia

Łk 4,1-13: Kuszenie

Łk 4,21-30: Syn cieśli

Łk 4,31-37: Słowo pełne mocy

Łk 4,38-44: Wstała i usługiwała im

Łk 5, 1-11: Zarzućcie sieci

Łk 5, 1-11: Zostawili wszystko i poszli za Nim

Łk 5,33-39: Przyjdzie czas na post

Łk 6,39-42: Być przewodnikiem, nie potykaczem

Łk 6,1-5: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu»

Łk 6, 6-11: «Wyciągnij rękę»

Łk 6, 17. 20-26: Poemat Boskiej miłości

Łk 6, 20-26: «Błogosławieni jesteście...»

Łk 6, 27-38: "Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół"

Łk 6,39-45: Rozumieć i kochać

Łk 6, 27-38: Tylko miłość zwycięża nienawiść

Łk 7,31-35: Pamiętać, aby dziękować

Łk 7, 36-50: Marzenia o nowym sercu

Łk 8,4-15: Być dobrą ziemią

Łk 8, 19-21: Rodzina Jezusa

Łk 9,1-6: Posłanie dwunastu

Łk 9, 7-9: I Herod starał się Go zobaczyć

Łk 9,11b-17: Wy dajcie im jeść

Łk 9, 18-21: «Za kogo Mnie uważacie?»

Łk 9,28b-36: Przemienienie

Łk 9, 43b-45: Służyć, aby królować z Nim

Łk 9, 46-50: Dążyć do rzeczy wielkich

Łk 9,51-62: Wolność

Łk 9, 57-62: Propozycja Jezusa

Łk 10, 1-12: Żniwo jest wielkie

Łk 10, 17-24: Nadzieja Nieba

Łk 10, 25-37: Kochać tak, jak kocha Bóg

Łk 10, 1-12.17-20: Oto was posyłam

Łk 10, 25-37: Dobry Samarytanin

Łk 10,38-42: Marta i Maria

Łk 10, 38-42: Potrzeba tylko jednego

Łk 11, 1-4: Synowska więź z Ojcem

Łk 11,1-13: Ojcze nasz

Łk 11, 5-13: Proście, a będzie wam dane

Łk 11, 15-26: Jedność

Łk 11, 15-26: Z diabłem nie ma kompromisów

Łk 11, 27-28: Droga Maryi

Łk 11, 29-32: Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza

Łk 11, 37-41: Oczyścić wnętrze

Łk 11, 42-46: Czystość intencji

Łk 11, 47-54: Biada wam

Łk 12, 1-7: Czas głosić Ewangelię na dachach

Łk 12, 8-12: Przyjąć Ducha Świętego

Łk 12,13-21: Bogaci u Boga

Łk 12, 13-21: Ubóstwo Chrystusa naszym bogactwem

Łk 12, 32-48:Wierny i roztropny rządca

Łk 12, 35-38: Najbliżsi przyjaciele Jezusa

Łk 12, 39-48: Zarządcy Bożych tajemnic

Łk 12, 49-53: Pożar miłości

Łk 12, 49-53: Ogień miłości

Łk 12, 54-59: Moralność jest ważniejsza niż prognoza pogody

Łk 13, 1-9: Nawrócenie

Łk 13, 1-9: Nie odkładać nawrócenia

Łk 13,22-30: Ciasne drzwi

Łk 14,1.7-14: Przyjacielu, przesiądź się wyżej

Łk 14,25-33: Jeśli ktoś przychodzi do Mnie

Łk 15,1-32: Zagubiona owca

Łk 15,1-3. 11-32: Syn marnotrawny, Bóg świętuje

Łk 16,1-13: Obrotny rządca

Łk 16, 19-31: Opowieść o bogaczu i Łazarzu

Łk 17,5-10: Wiara i służba

Łk 17,11-19: Dziesięciu trędowatych

Łk 18,1-8: Niesprawiedliwy sędzia

Łk 18, 9-14: Faryzeusz i celnik

Łk 19, 1-10: Zacheusz

Łk 19,28-40: Niedziela Palmowa

Łk 20,27-38: Saduceusze i zmartwychwstanie

Łk 21,5-19: Nie zostanie kamień na kamieniu

Łk 23,35-43: Chrystus Król

Łk 24,13-35: Droga do Emaus

Łk 24,46-53: Wniebowstąpienie

Ewangelia wg św. Jana

J 1,1-18: Na początku było Słowo

J 1,29-34: Baranek Boży

J 1, 47-51: Więcej Pana Boga

J 2, 1-11: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie

J 3, 13-17: Podwyższenie Krzyża Świętego

J 3, 16-18: Trójca Święta

J 4, 5-42: Daj Mi pić!

J 6, 51-58: Chleb z nieba

J 8,1-11: Cudzołożnica

J 9,1-41: Niewidomy od urodzenia

J 10,1-10: Brama owiec

J 10,27-30: Miłość Jezusa jest niezwyciężona

J 11, 1-45: Wskrzeszenie Łazarza

J 13,1-15: Do końca ich umiłował

J 13, 31-33a. 34-35: Nowe przykazanie

J 14,1-12: Ja jestem Drogą

J 14,15-21: Paraklet

J 14,23-29: Mieszkanie u niego uczynimy

J 16,12-15: Trójca Przenajświętsza

J 19,17-30: Pragnę

J 19,25-27: Oto Matka twoja

J 20,1-9: Chrystus żyje

J 20,19-31: Widzieliśmy Pana

J 20, 19-23: Ogień Boży

J 21,1-19: Ty wiesz, że Cię kocham