Dłuższe listy Prałata Opus Dei

Od swego wyboru 23 stycznia 2017 r. ks. prał. Fernado Ocáriz napisał następujące dłuższe listy: zawierający konkluzje ostatniego Kongresu Generalnego ze stycznia 2017 r. (14.02.2017); o wolności (9.01.2018); o przyjaźni (01.11.2019); o powołaniu (28.10.2020); o wierności (19.03.2022); o braterstwie (16.02.2023); o posłuszeństwie (10-02.2024).